فلسفه و معرفت به خدا به روایت مایستر اکهارت
فلسفه و معرفت به خدا به روایت مایستر اکهارت

محمدمهدی عبدالعلی نژاد؛ مهدی منفرد

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 81-102

https://doi.org/10.22096/ek.2022.531536.1371

چکیده
  مشهور است که اکهارت تا آخر عمر از «وجود» نامیدن خدا پرهیز کرد. این مسئله را -که بسیاری از مفسران او به‌سادگی از کنار آن می‌گذرند- باید پراهمیت تلقی کرد؛ چراکه می‌تواند کلید فهم کلان اندیشه‌ی او ...  بیشتر
جوهر الهی از منظر اسپینوزا
جوهر الهی از منظر اسپینوزا

صالح حسن زاده

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 49-74

https://doi.org/10.22096/ek.2020.43898.1012

چکیده
  مبنای آرای فلسفی اسپینوزا جوهر یگانه است. تبیین موجودات متکثر تنها با مراجعه به‌جوهر نامتناهی، که اسپینوزا آن را «خداوند یا طبیعت» نامیده است، ممکن می‌گردد. به‌عقیده اسپینوزا اشیاء متناهی ضرورتاً ...  بیشتر
بررسـی انتقادی دلائل اثبات وجـود خداوند در فلسفـه دکـارت بر محور علیت (برهان علامت صنعتی)
بررسـی انتقادی دلائل اثبات وجـود خداوند در فلسفـه دکـارت بر محور علیت (برهان علامت صنعتی)

سید صدرالدین طاهری

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، ، صفحه 117-138

https://doi.org/10.22096/ek.2007.240916

چکیده
  بحث درباره دلائل وجود خدا، جدا از اهمیتی که به خودی خود دارد، در فلسفه دکارت از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا وی از طریق اثبات وجود خدا به اثبات طبیعت مادی و اعتبار علم ما به آن و احکامش رسیده است. ...  بیشتر
سیر و تطور مفهوم خدا در فلسفه غرب از نظر سه فیلسوف دکارتی: مالبرانش، لایب نیتس و اسپینوزا
سیر و تطور مفهوم خدا در فلسفه غرب از نظر سه فیلسوف دکارتی: مالبرانش، لایب نیتس و اسپینوزا

صالح حسن زاده؛ حمیدرضا آیت‌اللهی

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، ، صفحه 87-102

چکیده
  با اصل قرار گرفتنِ «من متفکر» در فلسفة دکارت, «خداوند» از مفهوم «هستم آنکه هستم» تا حد یک اصل فلسفی, تنزل یافت. در نتیجه «صانع طبیعت» به جای خدای معبود, یعنی متعلق ایمان, قرار گرفت. ...  بیشتر
ناسازگاری‌های خدا از دیدگاه مرلو-پونتی و نقد آن
ناسازگاری‌های خدا از دیدگاه مرلو-پونتی و نقد آن

هدایت علوی تبار

دوره 0، شماره 11 ، دی 1385، ، صفحه 21-42

چکیده
  مرلو-پونتی مفهوم خدا را، به عنوان واجب‌الوجود، با مبانی فلسفی خویش ناسازگار می‌داند. از نظر او هیچ چیز در این عالم واجب و ضروری نیست و همین عدم‌ضرورت باعث می‌شود تا همه چیز تبیین‌نشده، مبهم و، در نتیجه، ...  بیشتر
خطوط برجستة انسان‌شناسی ابن‌عربی
خطوط برجستة انسان‌شناسی ابن‌عربی

نصرالله حکمت

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، ، صفحه 11-24

چکیده
  بنا به تصریح ابن‌‌عربی، همة­ تلاش او درآثارش در جهت تبیین وجود انسان است. از این‌رو می‌توان گفت عرفان ابن‌عربی، انسان‌شناسی است. در ساحت هستی، جز خدا هیچ چیز وجود ندارد، امّا در ساحت معرفت، با کثرت ...  بیشتر
نگاه مطلق خدادر فلسفه سارتر و نقد آن
نگاه مطلق خدادر فلسفه سارتر و نقد آن

هدایت علوی تبار

دوره 0، شماره 8 ، اردیبهشت 1384، ، صفحه 57-76

چکیده
  از نظر سارتر رابطه میان انسان ها خصمانه و عاری از هر گونه حسن نیت است. او در توصیف این رابطه از استعاره «نگاه» استفاده می کند و می گوید: «دیگری» با نگاه خود می کوشد آزادی مرا سلب کند و با سلطه ...  بیشتر