مراحل داوری مقاله در دوفصلنامه هستی و شناخت

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله

ب) اصول اساسی اخلاقی داوری مقالات برای داوران نشریه

1. داوران صرفاً ­باید مقالاتی را جهت داوری بپذیرند که در حوزة تخصص آنها قرار می­ گیرد.

2. در هنگام داوری مقالات، احترام به اختلاف سلیقه و نظر در بررسی موضوعات بسیار مهم است. مقاله به صرف این که نظری مخالف با نظر علمی داور را تبیین و بررسی می ­کند، نباید مورد نقد قرار بگیرد.

3. داوران متعهد هستند تا نتایج تحقیقات و پژوهش­ های مقالات مورد داوری را تا پیش از انتشار آن ها توسط نویسنده، نزد خود به صورت کاملاً محرمانه حفظ نمایند.

 4. داوران منافع همسو و یا نقض منافع شخصی خود را نسبت به متن مورد داوری، باید به اطلاع سردبیر نشریه برسانند.

 5. داوران در بررسی خود، ریشه های ملّیتی، مذهبی، قومی، فرهنگی و اقتصادی نویسنده مقاله و یا متن مقاله را موثر نمی ­دانند.

6.داوران باید اکیداً از اظهار نظر و بررسی­ های توهین­ آمیز و افترا به نویسنده/نویسندگان مقاله خود­داری کنند.

7. داوران در بررسی خود و نقد و داوری مقاله می­ بایستی تا نهایت امکان عدالت و اخلاق علمی را رعایت کنند.

 

ب-1) اصول اساسی در هنگام پذیرش داوری مقالات

1. داوران متعهدند بررسی اولیه مقاله را برای پذیرش یا عدم پذیرش داوری در کوتاه ­ترین زمان صورت دهند. به خصوص اگر توانایی یا تمایل به داوری مقاله ندارند.

2. داوران نشریه می ­باید از همان ابتدای ارسال مقاله برای داوری، حوزه­ های تخصصی خود را مشخص کرده و میزان تطابق متن ارسالی را با حوزه تخصصی خود به سردبیر اعلام کنند.

3. داوران بایستی تنها مقالاتی را جهت داوری بپذیرند که مطمئن باشند در چارچوب زمانی معین شده از سوی مجله یا مدت زمان مورد توافق قرار گرفته  با سردبیر نشریه، موفق به داوری و ارسال نظر خود خواهند شد.

4. داوران می­ بایست از ابتدا هرگونه منافع هم­سو یا متضاد شخصی و حرفه ای خود را با متن مقاله، مشخص و به اطلاع سردبیر برسانند. منظور از این منافع، آن دسته از اموری است که احتمال تاثیر آنها بر نظرات داوران در تایید و یا رد مقاله، وجود دارد.

5. داوران می­ بایست از همان ابتدا سردبیر را نسبت به هرگونه مشابهت و هم پوشانی بین مقاله ­های در دست بررسی و یا چاپ شده، متوجه سازد تا توانایی تصمیم­ گیری مناسب در اختیار وی قرار گیرد.

6. داوران نبایستی داوری مقالاتی را بپذیرند که خود مستقیماً و یا با واسطه بخشی از آن تحقیق (مقدماتی یا نهایی) را انجام داده اند.

7. داوران متعهدند درخواست داوری مقالات را در صورتی که متعقدند است توانایی انجام داوری منصفانه و بی طرف آن را ندارد، رد کنند.

8. داوران مقاله را تنها برای بدست آوردن دیدگاهی مطالعه و بررسی نخواهند کرد. ایشان پیش از داوری باید مطمئن شوند که توانایی ارائه یک بررسی و نقد صحیح را نسبت به موضوع و محتوای مقاله دارند.

9. داوران موظفند مقالات را بر اساس ضوابط و معیارهای علمی و مرتبط با دوفصلنامه هستی و شناخت داوری کنند. به همین دلیل اگر داوری مقاله واحدی را از دونشریه (یکی سابق و یکی فعلی) پذیرفته باشند، می بایست در نوبت دوم داوری، داوری مقاله باید بر اساسس ضوابط نشریه جدید صورت پذیرد و داوری قبلی خود را تکرار نکنند.

10. در صورتی که داوران بتوانند به هر طریقی، بر اساس متن مقاله یا هر وسیلة دیگر، نویسنده/نویسندگان مقاله را تشخیص دهند، برای جلوگیری از بروز تضاد منافع، می بایست از همان ابتدا این موضوع را به سردبیر مجله منتقل کرده تا تصمیمات لازم گرفته شود.

11. درصورتی که داوران شیوه­ ها و آیین نامه های داوری نشریه را، به هرصورت، قبول ندارند، نباید داوری مقالات را بپذیرند.

 

ب-2) اصول اساسی در هنگام داوری

1. داوران در داوری مقاله باید به نحوی عمل کنند که نتیجه بررسیِ کیفی، محتوایی، علمی و صوری مقالات بتوانند برای سردبیر و اعضای هیات تحریریه در تصمیم گیری کمک و راهنما باشند. از این رو نباید نتایج بررسی به صورت عبارات کلی و غیر دقیق، بدون ذکر موارد منعکس شود.

2. داوران موظفند تمام مقاله و ضمائم آن را به صورت کامل و دقیق مطالعه، بررسی، نقد و داوری کنند. از این رو از مطالعه  و داوری تنها بخش هایی از مقاله (معمولا چکیده، مقدمه و نتیجه گیری) به جد خودداری شود.

3. داوران می ­بایست مقالات را بر اساس مستندات علمی و استدلال های واضح، روشن، قابل بیان و مقایسه، بررسی و تحلیل کنند. این روند باید به صورتی پیگیری شود که در انتها تمام این مستندات و استدلال­ ها در اختیار سردبیر و بعضاً در اختیار نویسنده قرار گیرد. داوری ها باید به صورت کاملا منصفانه صورت بگیرد. داوران باید نظرات خود را به روشنی و مستدل بیان کنند و ایرادات نباید افترا آمیز باشد.

4. در هنگام داوری و نقد متن، توضیحات کافی و لازم جهت درک بهتر هم برای سردبیر و هم برای نویسنده به همراه ارجاع مصداق ­ها و شواهد مقاله در حاشیه متن و یا در برگی جداگانه ضمیمه شود. در ذکر این موارد، مصداق ­ها و موضوعات به صورت کاملا جزئی و دقیق بیان شود و از استفاده از عبارات و موارد کلی (همچون: این پژوهش قبلا صورت گرفته است؛ موارد نقض استدلال­ ها وجود دارد؛ مقاله کلاً مناسب است؛ دید نویسنده اصلاح شود؛ مقاله نیاز به اصلاحات کلی دارد و ...) خودداری شود.

5. داوران در تحلیل خود به صورتی عمل کند که در صورت لزوم بتوانند در جهت اثبات ادعای خود در باب بررسی و نقد مقاله حرکت کنند تا از این طریق سردبیر/هیات تحریریه را در اتخاذ تصمیمی عادلانه در باب مقالة مورد بررسی، حمایت و یاری نمایند.

6. داوران موظفند کلیه ارجاعات و استنادات مقاله را با منابع تطبیق دهند تا از صحت ارجاع و استناد و همچنین درست، صحیح، کامل و معتبر بودن منابع اطمینان حاصل کنند.

7. داوران در بررسی، تحلیل، نقد، رد و تایید مقالات نباید نظرات شخصی و سلیقه ­ای، ایده­ های مرتبط با به یک گرایش خاص فکری، ریشه های قومیتی و مذهبی، عوامل اختلاف برانگیز فرهنگی و امور انتفاعی/اقتصادی خویش را در نظر بگیرند. داوران نباید انتقادات شخصی از نویسندگان بیان کنند.

8. داوران موظفند در صورت تماس احتمالی نویسندگان مقالات مورد داوری، سردبیر مجله را از این موضوع آگاه کنند. (با توجه به اینکه دوفصلنامه هستی و شناخت سیاست بررسی و داوری دوسویه ناشناس را دنبال می کند)

9. داوری مقاله توسط شخص داور تعیین شده از سوی مجله باید صورت پذیرد. داور مقاله مجاز به تغییر داوری بدون هماهنگی با سردبیر نیست.

10. داوران موظفند هرگونه سرقت و انتحال علمی موجود در مقاله را در اولین فرصت به سردبیر نشریه اعلام کنند.

11. داوران موظفند تمام اطلاعات و یافته های یک پژوهش مورد داوری را کاملاً محرمانه تلقی کنند و تا زمان انتشار آن پژوهش، به هیچ وجه از آن بهره­ ای نبرند.

12. در صورت بروز دزدی اطلاعات توسط داور بر اساس این دستور العمل (صفحه 14) عمل خواهد شد.

13. داوران باید مقاله و متن مورد داوری را به همراه نظرات و بررسی های خود در چارچوب زمانی نشریه به اتمام رساند و بدون دلیل موجه این مدت را تمدید نکنند.

14. مدل داوری در دوفصلنامه هستی و شناخت: داوری قبل از انتشار، دو سویه ناشناس، دفتر نشریه میانجی و رابط بین داور و نویسنده است، داوری مقالات منتشر نمی شود و متن داوری مقالات متعلق به دفتر نشریه است.

 است


 * سیاهه مشخصات برخی از داوران همکار با دوفصلنامه هستی و شناخت * 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حسن احمدی زاده ارسطو، افلاطون، فلسفه اسلامی، فلسفه دین، فلسفه ذهن، فلسفه قرون وسطی، کلام عضو هیات علمی گروه ادیان و فلسفه دانشگاه کاشان
مسعود ادیب فلسفه اسلامی، فلسفه دین استادیار، دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.
سیدمحمدمهدی اعتمادالاسلامی بختیاری تحلیلی، فلسفه علم استادیارِ دانشکدۀ مدیریت، علم و فناوریِ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی اله بداشتی فلسفه اسلامی، فلسفه قرون وسطی، کلام، متالهه (متعالیه) عضو هیات علمی دانشگاه قم
حسن امیری‌آرا فلسفه ذهن، فلسفه علم استادیار گروه مطالعات علم،‌ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
سید محمد انتظام ابن سینا، سهره وردی، فلسفه اسلامی، متالهه (متعالیه) عضو هیات علمی دانشگاه مفید
محمد رضا بیات فلسفه اسلامی، فلسفه دین، کلام عضو هیات علمی گروه فلسفه دین دانشکده الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
قاسم پورحسن فلسفه اسلامی، فلسفه دین، هرمنوتیک دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
محسن جوادی فلسفه اخلاق، فلسفه دین، کلام، متالهه (متعالیه) عضو هیات علمی دانشگاه قم
نجفقلی حبیبی ابن سینا، فلسفه اسلامی، کلام دانشیار بازنشسته، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران ایران.
عبدالرزاق حسامی فر تحلیلی، علم و دین، فلسفه زبانی، فلسفه معاصر، متالهه (متعالیه) گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.
سید علیرضا حسینی بهشتی استادیار دانشکده علوم سیاسی / دانشگاه تربیت مدرس
سید مسعود حسینی توشمانلوئی فلسفه قاره ای دانشگاه تهران
داود حسینی چفلی تحلیلی، فلسفه اسلامی، کلام، منطق گروه فلسفه و حکمت و منطق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
سید صادق حقیقت فلسفه اسلامی، فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه مفید
امیر حسین خداپرست فلسفه اخلاق، فلسفه دین موسسه پژوهی حکمت و فلسفه ایران
معصومه خلیلی مقدم فلسفه اسلامی، متالهه (متعالیه) دانشگاه مفید
محمد خیری فلسفه قاره ای، فلسفه هنر، هرمنوتیک عضو هیات علمی دانشگاه مفید
مجید داوودی فلسفه هنر، منطق پزوهشکده فلسفه علم دانشگاه امیر کبیر
رحیم دهقان فلسفه اخلاق، فلسفه دین دانشیار دانشگاه شهید بهشتی.
امیر دیوانی فلسفه اسلامی، متالهه (متعالیه)، منطق دانشیار فلسفه دانشگاه مفید قم
مهدی ذاکری فلسفه اسلامی، فلسفه ذهن، فلسفه زبانی دانشگاه تهران
محمد رعایت جهرمی فلسفه اخلاق، فلسفه زبانی، فلسفه قاره ای گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران
زهرا رهبرنیا فلسفه هنر دانشیار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
سید مسعود زمانی اگزیستانسیالیسم، فلسفه معاصر، فلسفه هنر دپارتمان فلسفه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران.
محمد سعیدی‌مهر فلسفه اسلامی، متالهه (متعالیه)، مشائی، منطق استاد دانشگاه تربیت مدرس
عبدالرحیم سلیمانی فلسفه اسلامی، کلام عضو هیات علمی دانشگاه مفید قم
محمد سوری فلسفه دین، کلام گروه فلسفه، پژوهشکدۀ فلسفه و کلام اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم
سید مصطفی شهر آیینی فلسفه دوره مدرن دانشیار گروه پژوهشی فلسفه غرب، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
احمد شهگلی ابن سینا، صدرا، فلسفه اسلامی، متالهه (متعالیه) دپارتمان فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران.
فاطمه شهیدی فارابی، فلسفه اسلامی، متالهه (متعالیه) گروه فلسفه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران.
حامد شیواپور اگزیستانسیالیسم، فلسفه اسلامی، کلام استادیار دانشکده الهیات دانشگاه مفید، قم. ایران
سیامک عبدالهی فلسفه دین، فلسفه ذهن دکتری فلسفه از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه علمی-کاربردی
علی اکبر عبدل آبادی فلسفه اخلاق، فلسفه دین عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
هدایت علوی تبار اگزیستانسیالیسم، فلسفه دین عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
محمد مهدی علیمردی فلسفه دین، فلسفه های شرق استاد دانشگاه ادیان
ابوالقاسم فنائی شهودگرایی اخلاقی، عقلانیت دینی، فلسفه اخلاق، فلسفه اسلامی استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.
محمد صادق کاملان نجار هیات علمی گروه فلسفه، دانشگاه مفید
سحر کاوندی صدرا، فلسفه اخلاق، فلسفه اسلامی گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
امیر احسان کرباسی زاده تحلیلی، فلسفه زیست شناسی، فلسفه علم، فلسفه معاصر گروه فلسفه غرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
سید عمار کلانتر فلسفه زبان در ارسطو، فلسه یونان
سیدعلی کلانتری فلسفه ذهن، فلسفه زبانی، فلسفه علم دانشگاه اصفهان
رضا گندمی هیئت علمی دانشگاه تهران
محمود مقدسی فلسفه اخلاق، فلسفه علم بدون اطلاعات
علیرضا ملکی سهره وردی، فلسفه دوره مدرن رئیس دفتر متمرکز مراکز مطالعاتی / دانشگاه مفید
حجت منگنه چی ابن سینا، فلسفه اسلامی، متالهه (متعالیه) مدرس دانشگاه مفید
محمدرضا مهدوی عباس آباد متالهه (متعالیه) گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
سید محمدبهاء الدین موحد ابطحی تحلیلی، منطق گروه فلسفه دانشگاه مفید قم
سید ابراهیم موسوی فلسفه اسلامی، فلسفه قرون وسطی، فلسه یونان هیئت علمی، دانشکده فلسفه، دانشگاه مفید
سید مسعود موسوی کریمی تحلیلی، فلسفه دوره مدرن، فلسفه زبانی استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.
میرسعید موسوی کریمی ابن سینا، تحلیلی، فلسفه اسلامی، فلسفه ذهن، فلسفه علم دانشیار فلسفه دانشگاه مفید قم / عضو هیآت تحریریه مجله هستی و شناخت
سید رضی موسوی گیلانی فلسفه روان شناسی، فلسفه هنر، کلام
سید علی میرموسوی فلسفه اسلامی، فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید
زهرا نعمتی فلسفه دوره مدرن دبیر تخصصی