نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ و فلسفه علم در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران.

چکیده

مقاله‌ای که بوریس هسن در 1931 منتشر کرد، توجه مورخین علم را به عوامل اجتماعی و ایدئولوژیک در شکل‌دهی تاریخ علم جلب کرد. این مقاله نوع جدیدی از تاریخ‌نگاری علم را ایجاد نمود که تاریخ‌نگاری برون‌گرا نامیده می‌شود. مدتی بعد یک ریاضی‌دان مارکسیست دیگر به نام هنریک گروسمان بی‌خبر از مقالة هسن، دو مقاله با دیدگاهی مشابه و مکمل دیدگاه وی ارائه داد. مقالة هسن دربارة عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر در پژوهش‌های علمی نیوتن در کتاب اصول بود، درحالی که گروسمان تز مشابهی را دربارة مکانیک‌گرایی دکارتی پیشنهاد می‌کرد. با اینکه تز هسن به عنوان افکار مارکسیستی عوامانه به کناری گذاشته شده است، می‌توان آن دو را با هم تکمیل کرد و روایتی دقیق‌تر از کیفیت تأثیر عوامل بیرونی بر تاریخ علم ارائه داد. در این مقاله سعی در تهیة چنین ترکیبی دارم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

External Historiography of Science: A Review on Hessen-Grossmann Thesis

نویسنده [English]

 • Amir Mohammad Gamini

PhD student in History and Philosophy of Science at the Research Institute of Iranian Philosophy and Philosophy, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Boris Hessen (1893-1936) presented his paper on the role of social and ideological parameters in history of science in which he asserted that Isaac Newton's most famous work was created to cater to the goals and desires of 17th century industry and economy. Hessen asserted that Newton's work was inspired by his economic status and context, that the Principia was little more than the solution of technical problems of the bourgeoisie. Just in a short while after him another Marxist mathematician who is called Grossmann published two papers on a similar and complement thesis about Cartesian mechanism. Though Hessen’s work is now easily dismissed as "vulgar Marxism", the composition of these two theses can present a better story of how the external parameters influences over history of science.

کلیدواژه‌ها [English]

 • External Historiography of Science
 • Newton
 • Mechanism
 • Descartes
 • Hessen-Grossmann Thesis
 1. الف- فارسی

  1. سردار، ضیاءالدین؛ توماس کوهن و جنگ‌های علم، ترجمه جمال آل احمد، تهران، نشر چشمه، 1385.
  2. مولکی، مایکل؛ علم و جامعه‌شناسی معرفت، ترجمه حسین کچویان، تهران، نشر نی، 1384.
   1. Agricola; De re metallica, English translation by Herbert Hoover, New York: Dover, 1950.
   2. Descartes; The World and Other Writings, Stephen Gaukroger (ed.), University Press, 1998.
   3. Galilei, Galileo; Dialogue Concerning Two New Sciences, Translated by Henry Crew & Alfonso de Salvio, Dover Publications, Inc., New York, 1954.
    1. Graham, Loren R; "The socio-political Roots of Boris Hessen: Soviet Marxism and the History of Science", Social Studies of Science, 1985, (London: SAGE) 15: 705–722.
    2. Grossmann, Henryk; "Descartes and the Social Origins of the Mechanistic Concept of the World", in The Social and Economic Roots of the Scientific Revolution, G. Freudenthal and P. McLaughlin (editors), Boston Studies in Philosophy of Science, 2009b.
    3. Grossmann, Henryk; "The Social Foundations of the Mechanistic Philosophy and Manufacture", in The Social and Economic Roots of the Scientific Revolution, G. Freudenthal and P. McLaughlin (editors), Boston Studies in Philosophy of Science, 2009a.
    4. Hessen, Boris; "The Social and Economic Roots of Newton's Pricipia", in The Social and Economic Roots of the Scientific Revolution, G. Freudenthal and P. McLaughlin (editors), Boston Studies in Philosophy of Science, 2009.
     1. Leonardo da Vinci ; Leonardo da Vinci, edited by M. Herzfeld, Leipzig, 1904.
     2. Newton; Mathematical Principles of Natural Philosophy, University of California Press, 1974.
     3. Newton; Opticks, New York: Dover, 1952.
     4. Nola, Robert; Rescuring Reason, Kluwer Academic Publishers, 2003.
     5. Shaffer, Simon; "Newton at the crossroads", Radical Philosophy, 1984, No. 37.
      1. Shuster, J; "Internalist and Externalist Historiographies of the Scientific Revolution" in Apple Baun, W. (ed.) The Encyclopedia of the Scientific Revolution, Routledge, 2000.

  ب- لاتین

CAPTCHA Image