نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران

10.22096/ek.2017.33427

چکیده

هدف این مقاله روشن کردن معنا/معانی واژۀ فوسیس (طبیعت) در تفکر یونانی آغازین، با بررسی و تحلیل کاربردهای آن یا شواهد موجود در نوشته‌های کهن یونانی ـ اعم از فلسفی و غیر آن ـ است. اهمیتِ یافتن معنای واژگان و تأثیراتی که در جلوگیری از ایجاد مغالطات و بدفهمی‌های اساسی می‌تواند داشته باشد، اندک نیست؛ به‌ویژه زمانی که با پاره‌هایی به جا مانده از نوشته‌های کهن مواجه باشیم، این کار با برشمردن تمام معانی آن کلمه، می‌تواند ما را به مقصود اصلی نویسنده نزدیک‌تر کند. در این‌جا نخست به اختصار تفاسیر مختلفی که معنای واحدی برای فوسیس برمی‌شمارند، بررسی شده‌اند. سپس با استناد به متون دست اول، گسترۀ معنایی فوسیس و تعدد معانی ممکن آن نشان داده شده و کوشش شده است که مهم‌ترین شواهد کاربرد فوسیس با در نظر گرفتن سیاق، به دقت ترجمه و تفسیر شود. در پایان، آن رویکردی که معنای واحد یا محدودی برای فوسیس برمی‌شمارد، رد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Meaning of φύσις in Early Greek Thought

نویسنده [English]

 • ali malekmohammadi

Ph.D. in Philosophy, Shahid Beheshti University, Tehran

چکیده [English]

The purpose of this article is to clarify the meaning/s of φύσις (nature) in Early Greek Thought by examining and analyzing its usages or the extant evidence in ancient Greek literature – whether it is philosophical or not. The importance of finding the meaning of words and the influences which it could have on avoiding making fallacies and fundamental misunderstandings is not trivial. Especially, when we deal with fragments, it can bring us nearer to the author/writer’s real intention. First, I briefly discuss the different interpretations which attribute a single meaning to φύσις. Then, based on primary sources, I show the semantic scope of φύσις and its several possible meanings. Here, I try to exactly translate and interpret the most important evidence of the usage of φύσις, considering their contexts. Finally, I reject that approach which attributes a single or limited meaning to φύσις.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Early Greek Thought
 • φύσις (Nature)
 • Pre-Socratic Philosophy
 1. فارسی

  1. فرهنگ فارسی معین.
  2. لغت‌نامۀ دهخدا.
  3. ریتر، یوآخیم؛ کارلفرید گوندر، گتفرید گابریل (1389)، فرهنگ‌نامۀ تاریخی مفاهیم فلسفی، ج1، ویراستۀ محمدرضا حسینی بهشتی، بهمن پازوکی، و فریده فرنودفر، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و مؤسسۀ فرهنگی ـ پژوهشی نو ارغنون.
  4. گریمال، پیر (1347)، فرهنگ اساطیر یونان و رم، ترجمۀ احمد بهمنش، انتشارات دانشگاه تهران.

  ب) لاتین

  1. Aeschylus (1922), Aeschylus, with an english translation, Smyth, Herbert Weir. 2 vols, The Loeb Classical Library.
  2. Aristotle (1831), Aristotleles Graece, Immanuelis Bekkeri, 5 vols, Berolini Apud Georgium Reimerum.
  3. Beardslee, John Walter (1918) the Use of Φυσις in Fifth- Century Greek Literature,the University of Chicago Press, Chicago, Illinois.
  4. Benveniste, Emile (1948), Noms d’ agents et noms d’ action en indo-europeens, Paris: Klincksieck.
  5. Burnet, John (1892 & 1908 & 1920 & 1930) Early Greek Philosophy, Adam & Charles Black, London.
  6. Diels, Hermannus (1879), Doxographi Graeci, Berolini Typis et Impensis G. Reimeri.
  7. Euripides (1857), Euripides, with an english commentary, Paley, Frederick. Apthorp. 3 vols, London: Whittaker and co. Ave Maria Lane.
  8. _______ (1912), Euripides, with an english translation,Way, Arthur. S. 4 vols, The Loeb Classical Library.
  9. Heidel, William Arthur (1910) “Πϵρ Φσϵωϛ. A Study of the Conception of Nature among the Pre-Socratics”, Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 45, No. 4 (Jan., 1910), pp. 79-133.
  10. Henry George Liddell, Robert Scott, Henry Stuart Jones and Roderick McKenzie (1843), Greek-English Lexicon (L S J), first edition, Oxford University Press.
  11. ____________ (2007), Greek-English Lexicon (L S J), ninth edition, Oxford University Press.
  12. Hermann Diels and Walther Kranz (1960), Die Fragmente der Vorsokratiker griechisch und deutsch, Berlin.
  13. Holt, J. (1941), “Les noms d’ action en -sis (-tis)”, Études de linguistique grecque”, (Acta Jutlandica XIII, 1), Cophenhagen.
  14. Homer (1891), the Homeric Hymns, translated into english prose, Edgar, John. Edinburgh.
  15. Inwood, Brad (1992) The Poem of Empedocles, a text and translation with an introduction, University of Toronto Press.
  16. Lovejoy, Arthur O. (1909) “The Meaning of Φυσις in the Greek Physiologers”, the Philosophical Review, Vol. 18, No. 4 (Jul., 1909), pp. 369-383.
  17. Naddaf, Gerard (2005) The Greek Concept of Nature, State University of New York Press.
  18. Pindar (1997), Pindar, edited and traslated, William H. Race. 2 vols, The Loeb Classical Library.
  19. _____ (1915), The Odes of Pindar including the principal fragments, with an introduction and an english translation by Sandys, Sir John, The Loeb Classical Library.
  20. Plato (1900- 1907), Platonis Opera, Joannes Burnet, 5 vols, Oxford.
  21. Simplicius (2001), on Aristotle Physics 8. 6- 10, translated by Richard McKirahan, Duckworth.
  22. Sophocles (1883), Sophocles: The Plays and Fragments with Critical Notes, Commentary and Translation in English Prose, Jebb, Richard Claverhouse. 10 vols, Cambridge: at the university press.
  23. ________ (1912), Sophocles, with an english translationStorr, F. 2 vols, The Loeb Classical Library.
  24. Veazie, Walter B. (1920) “The Word Φυσις”, Archiv für Geschichte der Philosophie, Neue Folge. XXVI. Band, 1. u. 2. Heft. pp. 3- 22.
  25. Woodbridge, Frederick J. E. (1901), “the Dominant Conception of the Earliest Greek Philosophy”, the Philosophical Review, Vol. 10, No. 4 (Jul., 1901), pp. 359-374.
CAPTCHA Image