نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه‌ی قدیم و قرون وسطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

این نوشتار به بررسی و تحلیل شواهد و قرائن موجود برای روشن کردن مفهوم/ مفاهیم واژه «طبیعت» در نوشته‌های کهن یونانی، اعم از فلسفی یا غیر فلسفی، اختصاص یافته است. یافتن مفهوم و معنای واژگان و تأثیراتی که این کار در جلوگیری از ایجاد مغالطه‏ها و بدفهمی‌های بنیادی می‌تواند داشته باشد، بسیار با اهمیت است. به‏ویژه هنگامی‌که با متون به‌اصطلاح قطعه‌قطعه یا ناقص روبه‏رو باشیم، این کار با نمایاندن تمام شقوق معنایی برای آن واژه، می‌تواند ما را به مقصود و مدلول اصلی نویسنده نزدیک‌تر کند. در اینجا، نخست تفاسیر گوناگونی را که معنایی واحد را به واژه طبیعت اختصاص داده‌اند، به‌اختصار مرور کرده‌ایم. پس‌ازاین، با استناد به متون دست‌اول، گستره‌ معنایی و تعدد معانیِ ممکن برای این واژه را نشان داده‏ایم و کوشیده‏ایم تا مهم‌ترین شواهد به‌دست‌آمده و سیاقی که واژه طبیعت در آن بوده به‌دقت ترجمه و تفسیر شود. در پایان، دیدگاه معنایی واحد یا محدود برای واژه طبیعت که در بخش آغازین، به‌اختصار نظر باورمندان به چنین دیدگاهی را مرور کردیم، طرد شده است.
< p> 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meaning of φύσις in Early Greek Thought

نویسنده [English]

  • Ali MalekMohammadi

PhD student in Ancient and Medieval Philosophy, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

This paper devoted to examination and analysis of examples and instances in ancient Greek literature – philosophical or other works, to make clear the concept/s of "Nature" (φύσις) in them. The significant of finding word''s meaning and sense, and effects of this task in avoiding fundamental fallacies and misconceptions, is not meager. In fragmentary or defective texts, that task with suggesting several different possible meanings for the word, can proximate us to author''s real sense or aim. Firstly and briefly, I explain several interpretations that all of them have common side, i.e. shared in dedication only one meaning or sense to "Nature" and then, I try to give a sufficient and satisfactory examples for several and multitude possible meanings of "Nature" on the base of main primeval original texts and literature. Quoting context of every case, I proceed to propose my own translation and interpretation of that situation to the best of my ability. In conclusion limited or one meaning approach for that word, the view that we expounded in first section of paper, is disproved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greek Thought
  • φύσις (Nature)
  • Meaning of φύσις (Nature)
  • Pre-Socratic Philosophy
1- فارسی:
- گریمال، پیر (1347)، فرهنگ اساطیر یونان و رم، ترجمه‌ احمد بهمنش، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- دهخدا، علی‏اکبر، لغت‌نامه‌ دهخدا.
- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین.
- ریتر، یوآخیم؛ گوندر، کارلفرید؛ گابریل، گتفرید (1389)، فرهنگ‌نامه‌ تاریخی مفاهیم فلسفی، ویراستاران: حسینی بهشتی، محمدرضا؛ پازوکی، بهمن؛ فرنودفر، فریده، تهران: مؤسسه‌ پژوهشی حکمت و فلسفه‌ ایران و مؤسسه‌ فرهنگی ـ پژوهشی نوارغنون.
2- لاتین:
- Aeschylus (1922). AESCHYLUS with an english translation, Smyth, Herbert Weir, 2 vols, The Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Aristotle (1831). Aristotleles Graece, Immanuelis Bekkeri, 5 vols, Berolini Apud Georgium Reimerum.
- Beardslee, John Walter (1918). the Use of Φυσις in Fifth- Century Greek Literature,Chicago: University of Chicago Press.
- Benveniste, Emile (1948). Noms d’ agents et noms d’ action en indo-europeens, Paris: Klincksieck.
- Burnet, John (1892 & 1908 & 1920 & 1930). Early Greek Philosophy, London: Adam & Charles Black.
- Diels, Hermannus (1879). Doxographi Graeci, Berolini Typis et Impensis G. Reimeri.
- Euripides (1857). EURIPIDES with an english commentary, Paley, Frederick. Apthorp. 3 vols, London: Whittaker and co. Ave Maria Lane.
- Euripides (1912). EURIPIDES with an english translation, Way, Arthur. S. 4 vols, The Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Heidel, William Arthur (1910). “Πϵρὶ Φύσϵωϛ. A Study of the Conception of Nature among the Pre-Socratics”, Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 45, No. 4, pp. 79-133.
- Henry George Liddell, Robert Scott, Henry Stuart Jones and Roderick McKenzie (2007). Greek-English Lexicon (L S J), ninth edition, Oxford: Oxford University Press.
- Hermann Diels and Walther Kranz (1960). Die Fragmente der Vorsokratiker griechisch und deutsch, Berlin.
- Holt, J. (1941). “Les noms d’ action en -sis (-tis)”, Études de linguistique grecque (Acta Jutlandica XIII, 1), Cophenhagen.
- Homer (1891). the HOMERIC HYMNS translated into english prose, Edgar, John, Edinburgh.
- Inwood, Brad (1992). The Poem of Empedocles, a text and translation with an introduction, Toronto: University of Toronto Press.
- Lovejoy, Arthur O. (1909). “The Meaning of Φυσις in the Greek Physiologers”, the Philosophical Review, Vol. 18, No. 4, pp. 369-383.
- Naddaf, Gerard (2005). The Greek Concept of Nature, New York: State University of New York Press.
- Pindar (1997). PINDAR edited and traslated, William H. Race. 2 vols, The Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Pindar (1915). THE ODES OF PINDAR including the principal fragments, with an introduction and an english translation by Sandys, Sir John, The Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Plato (1900- 1907). Platonis Opera, Joannes Burnet, 5 vols, Oxford: Oxford University press.
- Simplicius (2001). on Aristotle Physics 8. 6- 10, translated by Richard McKirahan, Duckworth.
- Sophocles (1912). SOPHOCLES with an english translation, Storr, F. 2 vols, The Loeb Classical Library, London: Heinemann.
- Sophocles (1883). Sophocles: The Plays and Fragments with Critical Notes, Commentary and Translation in English Prose, Jebb, Richard Claverhouse. 10 vols, Cambridge: Cambridge University Press.
- Veazie, Walter B. (1920). “The Word Φυσις”, Archiv für Geschichte der Philosophie, Neue Folge. XXVI. Band, 1. u. 2. Heft. 3- 22.
- Woodbridge, Frederick J. E. (1901). “the Dominant Conception of the Earliest Greek Philosophy”, the Philosophical Review, Vol. 10, No. 4, pp. 359-374.
CAPTCHA Image