نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

رویکردهای مختلفی نسبت به نقش علّی اوصاف اخلاقی در تحقق امور فیزیکی و کارکرد این ادعا وجود دارد. برخی همانند جیگون کیم بر این باورند که اوصاف اخلاقی، همچون امور ذهنی از هیچ­گونه نقش علّی در تحقق امور فیزیکال برخوردار نیستند و همین دلیلی بر وجود اوصاف اخلاقی است. در مقابل، شفر لانداو بر این باور است که اگرچه اوصاف اخلاقی نقش علّی مستقلی نسبت به امور فیزیکی ندارد؛ ولی این امر دلیلی بر عدم وجود این اوصاف نیست و به‏طورکلی، وجود یا عدم وجود اوصاف اخلاقی ربطی به نقش علّی داشتن یا نداشتن آن‌ها ندارد. در این نوشتار، می‏بینیم که شفر لانداو دیدگاه نخست را رد می­کند؛ ولی دیدگاه وی نیز رد شده و روشن می­شود که اولاً اوصاف اخلاقی از نقش علّی برخوردار هستند و دوم اینکه همین نقش علّی، دلیلی بر برخورداری آن اوصاف از وجودی خارجی است. در این پژوهش، نخست استدلال علّی را به سود ناواقع‌گرایی اخلاقی تبیین نموده و پاسخ می­دهیم و درنهایت، آن استدلال را در اثبات رویکرد کلی واقع­گرایی اخلاقی به کار می‏بریم. دستاورد سخن این است که رویکرد واقع­گرایی اخلاقی نسبت به ناواقع‌گرایی اخلاقی موفق­تر است؛ ‌ ازاین‌روی که می­توان آن را تبیین بهتری برای مشاهده خصوصیات اخلاقی تلقّی کرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Response to Jaegwon Kim's Argument About the Causal Role of Moral Properties

نویسنده [English]

  • Behruoz Mohammadi Monfared

Assistant Professor, Faculty of Islamic Education and Thought, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

There are different approaches to the causal role of moral attributes in the realization of physical affairs. Some such as Jaegwon Kim believe that ethical features, like mental affairs, do not have any causal role in the realization of physical affairs, and this is the reason for the existence of moral characteristics. In contrast, Shafer Landau believes that although ethical features do not have an independent role in physical affairs, this does not mean the absence of these features. And essentially, the existence or absence of moral attributes is not related to their role or not. In this paper, we observe that Shafer Landau rejects the first view. But Shafer Landau's view is also rejected. It is stated that, firstly, moral attributes have an causal role and, secondly, the causal role is the reason why those attributes are of existence. In this essay, ultimately formulate the causation argument in defense of moral realism, although we do not claim that we have a definite reason.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Property
  • Moral Realism
  • the Role of Cause
  • Kim Jaegwon
-        دیویس، مارتین (1390)، فلسفه ذهن، ترجمه مهدی ذاکری، تهران: انتشارات حکمت.
-     ذاکری، مهدی (1389)، «علیت ذهنی»، نقد و نظر، دوره پانزدهم، شماره 58، صفحه 55- 88.
-     شیرازی، صدرالدین محمد (1382)، الشواهدالربوبیه، مقدمه و تصحیح جلال­الدین آشتیانی، قم: بوستان کتاب.
-     شیرازی، صدرالدین محمد  (1981)، الأسفار الأربعه، جلد 9، بیروت: دار احیاء التراث­العربی.
-     مسلین، کیت (1391)، درآمدی به فلسفه ذهن، ترجمه مهدی ذاکری، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
-     مطهری، مرتضی (1366)، مجموعه آثار، جلد 3 و 5، تهران: حکمت.
-     مطهری، مرتضی (1370)، مقدمه­ای بر جهان­بینی اسلامی، چاپ 12، تهران: صدرا.
 
-         Bealer, George (1994). “The Rejection of the Identity Thesis”, in R. Warner and T. Szubka(eds), The Mind – Body Problem: A Guide to the Current Debate, Cambridge: Blackwell.
-         Davidson, Donald (1970). “Mental Events”, Reprinted in Essays on Actions and Events, Oxford: Clarendon Press, pp. 207-224.
-         Davidson, Donald (1974). “Psychology as Philosophy”, Reprinted in Essays on Actions and Events, Oxford: Clarendon Press, pp. 229–239.
-         Kim, Jaegwon (2005). Physicalism, or Something Near Enough, New Jersey: Princeton University Press.
-         Kim, Jaegwon (2011). Philosophy of Mind, Boulder, CO: Westview Press.
-         Kim, Jaegwon (1993). “The Myth of Nonreductive Materialism” in Supervenience and Mind: Selected Philosophical Eassys, Cambridge: Cambridge University Press.
-         Kim, Jaegwon (2001). “Mental Causation and Consciousness: the Two Mind-Body Problems for the Physicalist” in Carl Gillett and Barry Loewer (eds), Physicalism and Its Discontents, Cambridge: Cambridge University Press.
-         Kim. Jaegwon (1998). Mind in a Physical World, Cambridge, MA: The MIT Press.
-         Raatikainen, Panu (2018). “Kim on Causation and Mental Causation”, E-Lectronic Journal for Philosophy, Vol. 25, No. 2, pp. 22-47.
-         Robinson, Howard (2009). “Dualism”, The Stanford Encyclopedia of philosophy, (ed by Edward N. Zalta). http://plato. Stanford.edu/archives/fall2009/entries/dualism/.
-         Shafer-Landau, Russ (2003). Moral Realism—a Defence, Oxford: Oxford University Press.
-         Sturgeon, Nicholas L (1998). “Moral Explanations”, in Geoffrey Sayre – MacCord, Essays on Moral Realism, Ithaca and London: Cornell University Press.
CAPTCHA Image