نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فیزیک و هسته پژوهشی مطالعات میان رشته‌ای هستی‌شناسانه، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران.

چکیده

مکانیک کوانتومی نظریه ای است که ساختار فکری بشر را دگرگون کرد. اما با وجود موفقیت ها ی زیاد آن از زمان اینشتین تاکنون عده ای در مورد کامل بودن آن دارای شک ، تردید و شبهه هستند. یکی از راه هایی که عده ای کامل بودن این نظریه را مورد تردید قرار می دهند قضایای ناتمامیت گودل است. کورت گودل در دوران دکترا و اندکی پس ‌از تحقیق در مورد برنامه های تمامیت و سازگاری هیلبرت در سیستم های صوری، به اثبات دو قضیۀ مهم در منطق و ریاضی پرداخت که تمامیت هرگونه نظریۀ اصل موضوعی را در حساب نفی می کنند. تعمیم پذیری این قضایا به نظریات علوم طبیعی و فیزیک ‌یکی از موضوع ها ی مورد بحث است. در این مقاله پس از بیان و شرح مسئله ، امکان به کار بردن قضیه ها ی گودل در مورد مکانیک کوانتومی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Can Gödel’s Incompleteness Theorems be used in Quantum Mechanics?

نویسنده [English]

  • Seyed Majid Saberi Fathi

Associate Professor, Department of Physics and Research Center for Interdisciplinary Ontological Studies, Ferdowsi University of Mashhad, Khorasan Razavi, Iran.

چکیده [English]

Quantum Mechanics is the revolutionary theory that changes the structure of human thinking. From Einstein up to now , however , with its enormous successes in the world, there are many scientists that opposed it and denyed it as a complete theory . One of the ways to question the completeness of this theory is to use Gödel’s incompleteness theorems. Kurt Gödel, in his Ph. D. studied and just after working on the Hilbert’s completeness and consistency program in the formal systems, proved two important theorems which are known as the Gödel’s incompleteness theorems . These theorems deny Hilbert’s programs and the completeness of the formal system. Generalizing these theorems to the quantum theory is an over decades challenge in the foundations of physics. In this Paper , we explain the problem and we will discuss and critrize the possible usage of the Gödel’s incompleteness theorems on the quantum mechanics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Gödel’s Incompleteness Theorems
  • Quantum Mechanics
  • Unpredictability
  • undecidebility
کتاب­نامه
1- فارسی:
 
-   بل، ا. (1391)، ریاضی‌دانان نامی، مترجم: ح. صفاری، تهران: انتشارات امیرکبیر.
-    دوسوسور، ف. (1389)، دورۀ زبان‌شناسی عمومی، مترجم: ک. صفوی، تهران: هرمس.
-    دیلتای، و. (1388)، مقدمه‌ای بر علوم انسانی، مترجم: م. صانعی دره بیدی، تهران: ققنوس.
-    دیلتای، و. (1389)، تشکل جهان در علوم انسانی، مترجم: م. صانعی دره بیدی، تهران: ققنوس.
 
2- لاتین:
-       Abbott, A. A; Calude C. S; Svozil K. (2015). “A variant of the Kochen-Specker Theorem Localising Value Indefiniteness”, Journal of Mathematical Physics, Vol. 56, p.102201.
-       Barrow, J. (2011). “Godel and Physics”, in M. Baaz, & e. a. (Eds.), Kurt Gödel and the Foundations of Mathematics: Horizons of Truth, New York: Cambridge University Press.
-       Bernstein, J. (1991). Quantum Profiles, New Jersey: Princeton University Press.
-       Bohm, D. (1952). “A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of "Hidden" Variables”, I. Physical Review, Vol. 85, p. 166.
-       Boole, G. (1958). An Investigation of the Laws of Thought, New York: Dover.
-       Born, M. (1926). On the Quantum Mechanics of Collisions, Originally published under the title, Zur
CAPTCHA Image