نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى دانشکده الهیات و معارف اسلامى دانشگاه تهران

چکیده

 
مقاله حاضر درصدد بیان معیارى است که فلاسفه اخلاق در جهت درست و نادرست بودن احکام اخلاقى ارائه داده‏اند، اما از آن جایى که به نظر نویسنده دیدگاه اخلاق مبتنى بر فضیلت از جایگاه عمیق‏ترى برخوردار بوده، به نقد و بررسیهایى که نسبت به این دیدگاه بعمل آمده، پرداخته شده است. همچنین به نقدهایى که این دیدگاه نسبت به دیدگاه مقابل خود، یعنى اخلاق مبتنى بر عمل دارد، اشاره شده و در پایان به تبیین قول مختار در این زمینه پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ETHICS OF VIRTUE, APPLIED ETHICS AND COMPLEMENTARY ETHICS

نویسنده [English]

  • Marziyeh Sadeqhi

PhD student in the Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran

چکیده [English]

The present article seeks to explain the criterion moral philosophers have proposed to determine which moral judgments are right and which ones are not. Nevertheless, since the writer holds that ethics of virtue is of a significant status among others, he has made an attempt to investigate the critiques and criticisms offered by different thinkers on ethics of virtue. The writer also touches on the criticisms regarding another type of ethics called applied ethics and finally deals with the convincing opinion about the subject in question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • VIRTUE
  • VALUE
  • ETHICS
  • MOTIVATION
  • OBLIGATION
  • ETHICAL PRINCIPLES

منابع:

 
1-Ethics -louis P. Pot man. Discorering Right and wrong Third Edition. united states Milrtary Academy
2-Essay on liberty. thonost mill, penguin boos 1971
3-Aristotle, Nicomachean Ethics, trans, D. Ross. oxford university press, 1980.
4-After uirtue-Alasdair-Macirtyre. published by the university of Notre Dame press. Nater Dame. Idian. second ed.
5-Great books of the Western world mortimer editor in cbief. ADLER. J.
6-Plato-Republic-trans, R. Waterfield-Oxford university press. 1995.
CAPTCHA Image