دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
اخلاق و فلسفه اخلاق از دیدگاه کانت
اخلاق و فلسفه اخلاق از دیدگاه کانت

محمد محمدرضایى

دوره 0، شماره 1 ، دی 1380، صفحه 5-14

چکیده
    در این مقال، برآنیم که اخلاق محض یا به تعبیرى فلسفه اخلاق را از دیدگاه یکى از متفکران بزرگ مغرب زمین به نام ایمانوئل کانت مورد بررسى قرار دهیم. از نظر کانت، علم، معرفتى است که واجد قضایاى تالیفى پیشینى ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسى سه دیدگاه «اخلاق مبتنى بر فضیلت،اخلاق مبتنى بر عمل و اخلاق مکمل
بررسى سه دیدگاه «اخلاق مبتنى بر فضیلت،اخلاق مبتنى بر عمل و اخلاق مکمل

مرضیه صادقى

دوره 0، شماره 1 ، دی 1380، صفحه 15-26

چکیده
    مقاله حاضر درصدد بیان معیارى است که فلاسفه اخلاق در جهت درست و نادرست بودن احکام اخلاقى ارائه داده‏اند، اما از آن جایى که به نظر نویسنده دیدگاه اخلاق مبتنى بر فضیلت از جایگاه عمیق‏ترى برخوردار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کى یرکگور و اراده گروى
کى یرکگور و اراده گروى

غلامحسین توکلی

دوره 0، شماره 1 ، دی 1380، صفحه 27-40

چکیده
    کى یرکگور [Sorn] Kierkegaardفیلسوف و متفکر مشهور دانمارک و پدر اگزیستانسیالیسم (1855-1813) معتقد است، نمى‏توان به کمک دلایل عقلانى، مسائل ایمانى را اثبات نمود، از این رو عقل نمى‏تواند معبرى براى ایمان باشد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اخلاق فضیلت مدار
اخلاق فضیلت مدار

زهرا خزاعى

دوره 0، شماره 1 ، دی 1380، صفحه 41-64

چکیده
  اخلاق فضیلت مدار نوعی نظریه هنجاری است که در عصر افول مدرنیته و ظهور پست مدرنیسم، همراه با ناکامی نظریه های اخلاقی در دستیابی به طرحی نو، برای نجات انسانیت، ضرورت احیا آن جهت ابقا ارزشهای اخلاقی به خوبی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ابعاد اخلاقى پژوهش علمى
ابعاد اخلاقى پژوهش علمى

نیکلاس رشر؛ امیر دیوانی

دوره 0، شماره 1 ، دی 1380، صفحه 65-86

چکیده
  علم و اخلاق همیشه در نزد بشر منزلت ویژه ای داشته است. غالبا چنین انگاشته می شود که نقش آفرینان حوزه علم، یعنی دانشمندان، همواره در محدوده کار خود فقط به آنچه هست نظر دارند و نسبت به آنچه باید باشد دغدغه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریه صدرالمتألهین در معنا شناختى اوصاف حق تعالى
نظریه صدرالمتألهین در معنا شناختى اوصاف حق تعالى

غلامحسین احمدی

دوره 0، شماره 1 ، دی 1380، صفحه 87-100

چکیده
  در این مقاله مسأله معناشناختى صفات، از دیدگاه ملاصدرا بررسى مى‏شود. فیلسوف بزرگ مسلمان با استفاده از بحث وجود شناسى و اصول مربوط به آن به سراغ صفات حق تعالى رفته و در مسأله وجود شناسى با پرداختن به اصول ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چگونه در ویتگنشتاین سالیپسیزم به رآلیزم می رسد
چگونه در ویتگنشتاین سالیپسیزم به رآلیزم می رسد

حسین واله

دوره 0، شماره 1 ، دی 1380، صفحه 101-120

چکیده
  از جمله دستاوردهای نظریه تصویری، ریشه یابی مغالطاتی است که تاریخ فلسفه آکنده از آن است. نزاع سالیپسیزم که افراطی ترین شاخه ایده الیزم بشمار می رود. با رآلیزم بر پایه نظریه تصویری راه حل بدیعی می یابد که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگاهى به «از پیش انگارى» از دو چشم انداز
نگاهى به «از پیش انگارى» از دو چشم انداز

کورش صفوى

دوره 0، شماره 1 ، دی 1380، صفحه 121-148

چکیده
  نوشته حاضر به معرفى پدیده «از پیش‏انگارى» و طبقه بندى گونه‏هاى آن اختصاص یافته است. این ویژگى زبانى همواره توجه زبان شناسان را به خود معطوف داشته، ولى صرفا در محدوده پژوهشهاى زبان شناسان باقى ...  بیشتر