نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوى دکترى رشته فلسفه تطبیقى - دانشگاه قم

چکیده

مقاله حاضر در صدد تبیین دیدگاه توماس آکوئیناس در باب عدالت به عنوان یک فضیلت مى‏باشد. در این مقاله پس از بیان تعریف فضیلت و تعیین مهم‏ترین فضیلت اخلاقى، به بررسى نظرات توماس در باب عدالت توزیعى، حق و بى عدالتى پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE POSITION OF VIRTUE OF "JUSTICE" IN AQUINAS, SYSTEM THOUGHT

نویسنده [English]

  • Marziye Sadeghi

PhD student in Comparative Philosophy - Qom University

چکیده [English]

The present article seeks to cast light on "justice" from Aquinas" point of view. Having given the definition of "virtue", the writer seeks to determine the most important virtue and to discuss Aquinas" views on distributive justice, right and injustice.

منابع:

1- Routledge Encyclopedia of philosophy. ed. Edward craig-1998.
2- Aquinas, Thomas, summa theologica.
3- Aritotle, Nicomachean. Great books. Vol 8.
4- Macintyre. A Whose Justice? which Rationality? (NotreDame university of NotreDame. 1988.
CAPTCHA Image