نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای رشته فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

 در برداشت هگل ازفلسفه,تاریخ امری محوری است. به نظر او, تاریخ را به سه شیوه می­توان نگاشت: 1- تاریخ دست اوّل,2- تاریخ اندیشه گرانه, 3- تاریخ فلسفی یا فلسفة تاریخ که روش برگزیدة هگل است. بر جهان عقل حاکم است, درنتیجه تاریخ جهانی جریانی عقلانی و ضروری است نه تصادفی.  موضوع تاریخ فلسفی, روح است.روح جوهری است خودآگاه و آزاد و در سیر تاریخی خود به آزادی خود وقوف پیدا می­کند .هر قوم یا ملّتی روحی دارد که مرحله­ای است از تحقق روح جهان. روح جهان توسط شور وشوق افراد جهان _ تاریخی به پیش رانده می­شود. ایشان دورة جدید و مرحلة عالی­تری ازآزادی وخودآگاهی راتحقق می­بخشند.هگل تاریخ جهان را به سه دورة شرقی، کلاسیک و ژرمنی تقسیم می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hegel's Philosophy of History

نویسنده [English]

  • Emdad Touran

PhD student in Philosophy, University of Tehran

چکیده [English]

    History is central to Hegel's conception of philosophy. According to Hegel, there are three kinds of history: original, reflective and philosophical history or history of philosophy which is preferred by him to the formers. Reason is the sovereign ruler of the world, conseqently the history of the world presents us with a rational and necessary process and not a contingent one. The subject matter of philosophical history is the Spirit. Spirit is a self - conscious and free substance and in it historical course becomes aware of  it's own freedom. Every nation has a Spirit which is an event in realization of World - Spirit. World -Spirit is developed by passions of world-historical individuals. They  realize a new epoch and more advanced stage of freedom and self- consciousness. Hegel divides world history into the oriental, classical ,  and Germanic worlds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phisolosophical history
  • reason
  • spirit
  • freedom
منابع
1_ سینگر، پیتر: هگل، ترجمة عزت الله فولادوند، انتشارات طرح نو، تهران، چاپ اوّل، 1379
2_ کاپلستون، فردریک: تاریخ فلسفه، ج7، ترجمة داریوش آشوری، انتشارات علمی ـ فرهنگی و سروش، تهران،1367
3_ کیمپل، بن: فلسفة تاریخ هگل، ترجمة عبدالعلی دستغیب، انتشارات بدیع، بی­جا،1373
4_ دکتر مجتهدی، کریم: دربارة هگل و فلسفة او، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1370
5_ هگل، گ. و: عقل در تاریخ، ترجمة حمید عنایت، انتشارات علمی دانشگاه آریامهر، تهران، 1336
 
6- Edwards, Paul ,The Encyclopedia Of Philosophy, Vol .3, The Macmilan Campany and The Free Press, New York, 1967
7- Forrest. E.Baird and Walter Kaufmann :Philosophic Calassics, Vol.IV, Prentice Hall , New Jersey, 1996
8- Inwood, Michael: A Hegel Dictionary, Blackwell Publishers, Oxford,1992
9- Ed. By Fredrick C.Beiser, The cambridge Companion to Hegel,Cambridge  University Press,1993
 
CAPTCHA Image