نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار گروه فلسفة دانشگاه قم

چکیده

این‌ مقاله‌ به‌ بررسی‌ نظریة فارابی‌ دربارة‌ سعادت‌ می‌پردازد. ابتدا مشخصه‌های‌ صوری ‌سعادت‌ بررسی‌ و نتیجه‌ گرفته‌ می‌شود که سعادت‌ برترین‌ خیر و بسنده‌ به‌ خود است‌. سپس‌مؤلفه‌های‌ اصلی‌ سعادت‌ یعنی‌ فضیلت‌های‌ نظری‌، فکری‌، عملی‌ و اخلاقی‌ مطرح‌ و بررسی‌می‌شوند. مؤلف‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ دیدگاه‌ فارابی‌ دربارة سعادت‌ جزء نظریه‌های‌ غایت‌ جامع‌است‌ و از این‌ روی‌ تفسیر نظریه‌ سعادت‌ فارابی‌ به‌ عنوان‌ نظریه‌عقلی‌گرایانه‌ محض‌ نادرست‌است‌. در پایان‌ به‌ برخی‌ از اشکال‌های‌ نظریه‌ سعادت‌ فارابی‌ اشاره‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study and Critique of the Farabi's Theory of Happiness

نویسنده [English]

  • Mohsen Javadi

Assistant Professor of Philosophy, Qom University

چکیده [English]

This essay deals with the idea of happiness in the philosophy of Farabi. The author, following Farabi, considers the formal characters of happiness and concludes that  happiness must be the highest good and self sufficient. Different forms of virtue are constitutive of the happiness, so he explains the content of  happiness by explaining theoretical, deliberative, practical and technical virtues. The writer has shown that Farabi's conception of happiness is an inclusive end and it is misunderstanding to interpret his view as an intellectual dominant end. Finally, The writer briefly refers to some of the defects in his theory of happiness

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • good
  • virtue and inclusive end
منابع
1_ ارسطو، اخلاق‌ نیکوماخوس‌، محمدحسن‌ لطفی‌، تهران‌،  طرح‌ نو، اول‌،1378.
2_ العاتی‌، ابراهیم‌،«الانسان‌ فی‌ فلسفة الفارابی‌»، بیروت‌، دارالنبوغ‌، 1998.
3_ فارابی‌، ابونصر،«تحصیل‌ السعاده‌»در «الاعمال‌ الفلسفیه»‌، تحقیق‌: جعفر آل‌ یاسین‌، بیروت‌، دارالمتأهل‌، 1413.
4_ ___ ‌، «التنبیه‌ علی‌ سبیل‌ السعاده‌»در «الاعمال‌ الفلسفیه»، همان‌
5_ ___ ‌، کتاب‌ السیاسه‌ المدنیه‌، تحقیق‌: فوزی‌ متری‌ نجار، تهران‌، المکتبه‌ الزهراء،1366.
6_ ___ ‌، الجمع‌ بین‌ رأیی‌ الحکیمین‌، تحقیق:‌ البیر نصیر نادر، تهران‌، المکتبه‌الزهراء، 1405.
7_ ___ ‌،  فصول‌ منتزعه، تحقیق:‌ فوزی‌ متری‌ نجار، تهران‌، المکتبه‌ الزهراء، ط1405.
7_ فخری‌، ماجد، سیر فلسفه‌ در جهان‌ اسلام‌، جمعی‌ از مترجمان‌، تهران‌، مرکز نشردانشگاهی‌، ج اول‌، 1372.
 
 
1_ Fakhry Majid, Ethical Theories in Islam, (Netherlands: Brill, 1991)
2_ Sherman, Nancy "excellence" in Lawrence C.Becker and charlotte B.Becker,(eds), Encyclopedia of Ethics, Blackwell, 2001.
3_ Black, Debarah L., "Al-farabi", in seyyed Hossein Nasr and Oliver Leaman,(eds.) History of Islamic Philosophy1996.
4_ Netton, Ian Richard, Al-farabi and His School, curzon, 1999.
5_ Ross, David, Aristotle, Routledge, 1995.
6_ Urmson, J.L. Aristotle’s Ethics, Oxford, 1988.
7_ Kenny, Anthony, Aristotle on the perfect life, Oxford, 1992.
CAPTCHA Image