نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران - مترجم

چکیده

برتراند راسل معتقد است که در بحث از بداهت بهتر ایت از باورهای بدیهی سخن گفت نه قضایای بدیهی. زیرا بداهت را فقط از طریق مراجعه به فاعل شناسایی خاص یا رجوع به برخی وضعیت­های روانی و ذهنی می­توان تعریف کرد. معرفتی بدیهی است که از راه حواس حاصل آمده باشد و این معرفت تا لحظه احساس بدیهی نیست, پس این ماهیت قضیه نیست که آن را بدیهی می­کند و چرا که این قضیه قبل از احساس همان قضیه بعد از احساس است. پس بداهت واقعی صفتی است که به فاعل آگاهی خاص در  لحظه­های خاص مرتبط است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

‘Self – Evidence’ from Russel’s Point of view

نویسنده [English]

  • Azam Puya

Assistant Professor, Faculty of Theology, University of Tehran-Trans

چکیده [English]

Bertrand Russel holds that, in dissussing self-evidence, one should speak of self-evident beliefs rather than of self-evident propositions, for self-evidence, in his view, can be defined only in reference to a certain subject or certain psychological states of mind. knowledge is said to be self-evident when it is achieved through senses and this sort of Knowledge is not self-evident unless it is perceived.
Thus, it is not the nature of a proposition is one and the same before and after it is pecevied. Therefore, the real self-evidence is and attribute or a property which is related to a certain subject at a certain time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensation
  • Self-evident beliefs
  • Self-evidence
  • Russel
CAPTCHA Image