نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه هنر دانشگاه هنر

چکیده

بحث از این که روح آدمی چیست و رابطه آن با جسم کدام است، از مباحث فلسفی و رایج هر دوره بوده است. در عصر افلاطون و ارسطو دلایلی بر تجرد روح اقامه شد. تا این که بوعلی دلایل متعددی برای اثبات تجرد روح آورد و مورد نقد قرار گرفت. فخر رازی دلایل او را که گویا پراکنده بود و ایرادهای آنها را جمع آوری نمود. پس از او ملاصدرا دلایل بوعلی و فخر رازی را با بیان دیگر و توضیحات بیشتر آورد. ملا هادی سبزواری نیز همان دلایل را آورد، تا این که آیه الله حسن زاده آملی تمام دلایل تجرد روح را جمع آوری و در کتابی مستقل ارائه نمود. اما تمام آن دلیل ها با اشکال و ایراد روبه رو بودند. شهید مطهری از زاویه دیگر بر تجرد روح نگریست و امروز باید برای مطالعه تجرد روح دلایل و بسترهای دیگری را جستجو کرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reasons of Immateriality of Soul

نویسنده [English]

  • Mohammad Hussein Waihqi Red

Instructor of the Art Department of the University of Arts

چکیده [English]

Discussion about what human soul is and what relation ship it has with the body has been Counted among philosophical discussions widespread in every period. In the era of plato and Aristotle, some reasons were established for the immateriality of soul. Until Bu — Ali produced numerous reasons for affirmation proof of the immateriality of soul. So it was criticized. Fakhre Razi Collected his reasons which seemed to be scattered as well as their objections. After him. Molla Sadra presented Bu Ali and Fakir Razi's reasons in other words and with further explanations. Molla Hadi Sabze vari also gave those reasons, until Ayatollah Hassan Zadeh Amoli. Collected all the reasons for the immateriality of soul and represented them in an independent book. However, all of those reasons encountered difficulties and objections. The late shalid rnatlahhari looked at the immateriality of soul from another perspective. Today, other reasons should be investigated for the study of the immateriality of soul

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immateriality of soul
  • philosophical reasons
  • Relationship between soul and body
  • originality of soul
منابع
1-     ابوالبرکات البغدادی، المعتبر فی الحکمه، دانشگاه اصفهان، اول1373.
2-     ارسطو، رساله نفس، ترجمه: محمد المراقی الکاشانی، شرکت چاپ رنگین، چ اول، 1316.
3-     افلاطون،‌دوره آثار افلاطون(‌وسقراط) ترجمه: محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، چ سوم، 138.
4-     بوعلی، الاشارات و التنبیهات، تحقیق: مجتبی زارعی، بوستان کتاب،‌دفتر تبلیغات اسلامی، چ اول، بی تا.
5-     ------، المباحثات،‌تحقیق: محسن بیدار،‌ناشر، انتشارات بیدار، چ اول، 1371.
6-     -----، النجاه، انتشارات مرتضوی، 1364.
7-     -------، النفس من کتاب الشافاء، تحقیق:  حسن زاده آملی، بوستان کتاب- دفتر تبلیغلا اسلامی، چ اول، بی تا.
8-     حسن زاده آملی، حسن، الحجج البلاغه علی تجرد النفس الناطقه،‌دفتر تبلیغات، 1381.
9-     سبزواری، ملاهادی، شرح منظومه، دارالعلم، 1366.
10- سهروردی، شیخ اشراق،‌مجموعه منصفات،‌موسسه مطالعات و تحقیقا فرهنگی، 1372.
11- صدر، محمد باقر،‌فلسفتنا، بیروت، دارالتعارف،‌1402
12- طباطبائی،‌علامه سید محمد حسین،‌نهایه الحکمه و تعلیقه آن، غلام رضا فیاضی، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1380.
13- فخر رازی، محمد بن عمرالرازی، المباحث الشرقیه، تهران، مکتبه الاسدی، 1966.
14- فلوطین،‌دوره آثار، ترجمه: محمد حسن لطفی، شرکت سهامی خاص، چ اول 1366.
15- مطهری،‌مرتضی،‌مجموعهآثار، تهران،‌صدرا1373.
16- --------، مقالات فلسفی، حکمت، 1370.
17- المظفر، محمدرضا، المنطق، قم ، جامعه مدذرسین، 1366.
18- ملاصدرا،‌صدر الدین محمد شیرازی،‌الحکمه المتعالیه، بیروت، دار الحیا التراث، 1410
19- ------- الشواهد الربوبیه، تعلیق و تصحیح، سید جلا الدین آشتیانی، دانشگاه مشهد، چ دوم1360
 
CAPTCHA Image