دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
سمانتیک اسامی خاص
سمانتیک اسامی خاص

سید محمد علی حجتی

دوره 0، شماره 8 ، اردیبهشت 1384، صفحه 3-22

چکیده
  سمانتیک اسامی خاص، یکی از موضوعات مهم فلسفه منطق است. این مقاله به بررسی و نقد بعضی از مشهور ترین نظریه ها در این باب می پردازد و مزایا و معایب آرای میل، فرگه، راسل و کریپکی را ارزیابی خواهد کرد. در این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مرگ هنر و نسبت آن با مسیحیت در نگاه هگل
مرگ هنر و نسبت آن با مسیحیت در نگاه هگل

علی مرادخانی

دوره 0، شماره 8 ، اردیبهشت 1384، صفحه 23-36

چکیده
  در نوشتار حاضر ابتدا از آرای اسلاف هگل در باب هنر و زیباشناسی و تاثیر آن در ایده آلیسم آلمانی و به ویژه هگل سخن رفته است. در ادامه گفتار، مساله مرگ هنر و تفسیر مفسران هگل و نسبت آن با مسیحیت با نظر به مبانی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارنپ و رئالیسم
کارنپ و رئالیسم

علیرضا منصوری

دوره 0، شماره 8 ، اردیبهشت 1384، صفحه 37-56

چکیده
  در این مقاله تحلیل معناشناختی کارنپ و تحولات فکری وی در خصوص مساله رئالیسم بررسی می شود. هدف نهایی کارنپ اتخاذ موضعی بی طرفانه نسبت به مساله رئالیسم است. مقایسه ای میان موضع نهایی کارنپ و موضع رئالیسم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگاه مطلق خدادر فلسفه سارتر و نقد آن
نگاه مطلق خدادر فلسفه سارتر و نقد آن

هدایت علوی تبار

دوره 0، شماره 8 ، اردیبهشت 1384، صفحه 57-76

چکیده
  از نظر سارتر رابطه میان انسان ها خصمانه و عاری از هر گونه حسن نیت است. او در توصیف این رابطه از استعاره «نگاه» استفاده می کند و می گوید: «دیگری» با نگاه خود می کوشد آزادی مرا سلب کند و با سلطه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریه ملاصدرا درباره چگونگی پیدایش کثیر از واحد(نظام فیض)
نظریه ملاصدرا درباره چگونگی پیدایش کثیر از واحد(نظام فیض)

عین الله خادمی

دوره 0، شماره 8 ، اردیبهشت 1384، صفحه 75-94

چکیده
  پیش از ملاصدرا دانشوران مسلمان مثل فارابی، ابن سینا و ... درباره نظام فیض سخن گفته اند: ملاصدرا در بعضی از آثار خویش از قبیل «المشاعر» به کلیات بحث نظام فیض اشاره کرده و در برخی از رسائل خویش مثل «اجوبه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دلائل تجرد روح
دلائل تجرد روح

محمد حسین واثقی راد

دوره 0، شماره 8 ، اردیبهشت 1384، صفحه 95-117

چکیده
  بحث از این که روح آدمی چیست و رابطه آن با جسم کدام است، از مباحث فلسفی و رایج هر دوره بوده است. در عصر افلاطون و ارسطو دلایلی بر تجرد روح اقامه شد. تا این که بوعلی دلایل متعددی برای اثبات تجرد روح آورد و مورد ...  بیشتر