نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در زبان طبیعی به کلماتی، از قبیل «احمد»، «سقراط» و... اسم خاص می­گوییم. اگر کلمه­­های موجود در زبان را مجموعه­ای از نمادها بدانیم، آن­گاه یک نظریه سمانتیکی طرح می­گردد، تا منظور از این نمادها را روشن سازد . در برخورد با مسأله  سمانتیک‌ اسم‌ خاص,‌ دو (رهیافت‌ توصیفی و غیرتوصیفی) ‌وجود دارد.
در نظریه­های توصیفی اسم خاص، که فرگه، راسل و سرل، از جمله طرفداران آن می­باشند، محتوای سمانتیکی یک اسم خاص، با یک توصیف معین، یا دسته­ای از توصیف­ها، معادل است. اما از نظر میل, یک اسم خاص، هیچ­گونه محتوای ضمنی (وصفی) نداشته، و معنای آن همان شیئی است که آن اسم به آن اشاره می­کند. همچنین کریپکی کلیه نظریه­های توصیفی را نقد و رد می­کند. از نظر او معنای یک اسم خاص به هیچ وجه شامل محتوای توصیفی، نمی­باشد.با کمی تسامح می­توان کریپکی را نیز طرفدار نظریه میل دانست.نظریه غیرتوصیفی اسم خاص با مشکلاتی روبرو است، از جمله آنکه : تفاوت آگاهی­بخشی برخی اینهمانی­ها چگونه توجیه می­شود؟ و شرایط صدق جمله­های شامل اسنادهای گرایشی، به چه صورت است؟ همچنین معناداری اسامی تهی چگونه توجیه می­شود؟
سعی میل­گرایانی چون کریپکی، سمن و براون بر آن است تا راه حلی برای این مسائل بیابند. دراین مقاله  این راه حل­ها، تشریح و مورد نقد و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Kripke and the Semantics of Proper Names

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Ali Hojatti 1
 • Mohsen Kashi 2

1 Associate Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Master of Philosophy, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

If we assume that words are a kind of symbols, then a semantic theory goes to enlighten meanings of these symbols .In natural language, we consider terms like “Scott” and “Socrates”, as proper names. There are two strategies – descriptive and non-descriptive – about semantics of proper names.
In description theories of proper names, to which Frege, Russell and Searle are committed; a definite description or a cluster of descriptions identifies semantic content of a proper name. However, Mill holds that a proper name has not any connotation and its meaning is the very object to which it refers. Kripke, too, denies all sorts of description theories of proper names and holds that a proper name has not any descriptive content, so we may consider him as a Millian .The non-descriptive view of proper name comes across some problems such as: How can we justify the difference in cognitive values of some identities? How can we justify the difference in truth conditions of attitude ascriptions? How the sentences, which contain empty names, are meaningful?
Millians such as Kripke, Salmon and Braun have attempted to solve these problems. In this article, their solutions will be explained and criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Proper name
 • definite description
 • empty name
 • cognitive value
 • attitude ascriptions
 • semantics
 • pragmatics
 • reference (referent)
 • and meaning
منابع:
1- لاریجانی، صادق، « فلسفه تحلیلی3،دلالت و ضرورت»، نشر مرصاد، قم، 1375
2-Braun, D. 1998. Understanding Belief Reports .The Philosophical Review.
   107:555-595
3-Braun, D. 2002. Cognitive Significance, Attitudes Ascriptions, and
   Ways of  Believing Propositions. Philosophical Studies.108 :65-81
4-Everett, A. 2003. Empty Name & ‘Gappy’ Propositions.Philosophical Studies. 116 :1-36
5-Frege, G.1892/1970. On Sense and Reference pp.56-78.in: Translations from the philosophical writings of Gottlob Frege Geach, P and Black, M. Blackwell. Oxford
6-Grice, Paul, 1975, Logic and Conversation, in The Philosophy of Language,(ed) A.P.Martinich,OUP,1990, pp.149-160
7-Kripke, S, 1972/1980. Naming and Necessity .Basil Blackwell. Great Britain.
8-Russell, B.1918/1994.The Philosophy of Logical Atomism .pp.177-281.in:Logic and Knowledge. Marsh, R.C. Routledge .London.
9-Sainsbury, R.M.1995. Philosophical Logic .pp. 61-122, in: Philosophy: A guide through the subject. Grayling, A.C.OxfordUniversity Press.
10-Salmon, N .1981. Reference & Essence. PrincetonUniversity Press.
11-Salmon, N. 1998. Nonexistence .Nous 32(3):277-319.
12-Searle, J.1958/1990. Proper Names.  Pp.212-218. in: Reading in the Philosophy of Language. Rosenberg, J.F & Travis. Printice-Hall. New Jersey.
13-Soames, S. 2002.Beyond Rigidity. OxfordUniversity Press. New York.
 
CAPTCHA Image