دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
بررسی یک تعارض و تحلیل و ریشه­یابی آن پیش فرض امکان شناخت ذاتیات اشیاء یا محدودیت توانائی انسان در وقوف بر حقیقت آنها
بررسی یک تعارض و تحلیل و ریشه­یابی آن پیش فرض امکان شناخت ذاتیات اشیاء یا محدودیت توانائی انسان در وقوف بر حقیقت آنها

مرتضی حاج حسینی

دوره 0، شماره 9 ، آبان 1384، صفحه 3-14

چکیده
  حکیمان مسلمان هرچند درمواضع مختلفی دیدگاه­های خود را بر پیش فرض امکان شناخت حقیقت اشیاء, استوار نموده­اند وقوف برحقیقت اشیاء و شناخت فصول حقیقی آنها را از حوزه توانایی انسان خارج دانسته­اند. این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رابطة حقیقت و آزادی در تفکر هایدگر
رابطة حقیقت و آزادی در تفکر هایدگر

بیژن عبدالکریمی

دوره 0، شماره 9 ، آبان 1384، صفحه 15-26

چکیده
  مارتین هایدگر در کتاب در­بارة ذات حقیقت اظهار می­­دارد که «ذات حقیقت آزادی است». این مقاله در­صدد تفسیر این عبارت و روشن ساختن تفسیر­عمیق­تری است که هایدگر از­معنا و مفهوم حقیقت و نسبت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نتایج غیر‌رئالیستی عدم تعیین نظریه با شواهد تجربی
بررسی نتایج غیر‌رئالیستی عدم تعیین نظریه با شواهد تجربی

علیرضا منصوری

دوره 0، شماره 9 ، آبان 1384، صفحه 27-36

چکیده
  در این مقاله عدم تعیین نظریه با شواهد تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرد. به طوری که, استفاده از این برهان برای تشکیک در صدق نظریه­ها کفایت نمی­کند و فرض­های ضمنی و غیر­بدیهی دیگری برای این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چالش‌های پیش روی نظریه کریپکی در باب سمانتیک اسم خاص
چالش‌های پیش روی نظریه کریپکی در باب سمانتیک اسم خاص

سید محمد علی حجتی؛ محسن کاشی

دوره 0، شماره 9 ، آبان 1384، صفحه 37-54

چکیده
  در زبان طبیعی به کلماتی، از قبیل «احمد»، «سقراط» و... اسم خاص می­گوییم. اگر کلمه­­های موجود در زبان را مجموعه­ای از نمادها بدانیم، آن­گاه یک نظریه سمانتیکی طرح می­گردد، تا منظور از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اندیشه سیاسی پس از پست مدرنیسم
اندیشه سیاسی پس از پست مدرنیسم

جهانگیر معینی

دوره 0، شماره 9 ، آبان 1384، صفحه 55-66

چکیده
  نظریه­پردازان پست مدرنیسم معمولاً متهم می­شوند, که فاقد هر گونه اصول سیاسی می­باشند؛ و قادر به پیروی از هیچ عقیده سیاسی خاصی نیستند. به­ همین دلیل, اجازه رشد افکار غیر­دموکراتیک را می­دهند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فلسفه‌گرایی افلاطون و شریعت‌گرایی فارابی؛ انتخاب‌های دوگانه
فلسفه‌گرایی افلاطون و شریعت‌گرایی فارابی؛ انتخاب‌های دوگانه

علی علی حسینی

دوره 0، شماره 9 ، آبان 1384، صفحه 67-84

چکیده
  مقایسه دو تفکر یونانی و اسلامی، به ویژه دیدگاه­های افلاطون و فارابی، تا اندازه­ای، می­تواند عوامل فلسفه­گرایی تمدن غربی و شریعت­گرایی اسلامی را، علی­رغم تأکید مؤسسین این دو اندیشه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساختار گنوسی قصیده عینیه ابن‌سینا
ساختار گنوسی قصیده عینیه ابن‌سینا

علیرضا جلالی

دوره 0، شماره 9 ، آبان 1384، صفحه 85-102

چکیده
  مقالة حاضر، نخست به بررسی نکات عمده جهان­بینی گنوسی­ها درباره دوگانگی روح و جسم و هبوط روح از عالم بالا, و اسارت آن در جسم پرداخته و ضمن اشاره به دیدگاه اورفه ای – فیثاغوری و افلاطون در یونان باستان, ...  بیشتر