نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه اصفهان

چکیده

آیا حوزه‌ای فراتر از عقل که منطق ناپذیر و احکامش ضد عقل باشد, وجود دارد؟ این پرسش, همواره عرفان را به رویا روئی در برابر فلسفه فرا خوانده است. از این رو دو حوزة «عقل» و «طور وراء عقل» و نسبت بین این دو, همیشه مورد توجه عرفا, عرفان شناسان و دین پژوهان در غرب مسیحی و شرق اسلامی بوده است. استیس ضمن تفسیر عبارتی ار مایستر اکهارت, یکی از بزرگترین عرفای مسیحی, براین باور است که احکام طور وراء عقل منطق ناپذر است. در این زمینه, ملاصدرا ضمن بیان عبارات غزالی و عین القضات و تفسیر آنها, نظریة دیگری را پرورانده که قابل توجه است. در نظریة او لطایف و دقایقی وجود دارد که به انها کمتر پرداخته شده است. ما در این نوشته, سعی کردیم که به اساسی‌ترین جنبه‌های نظریة ملاصدرا بپردازیم و برای اینکه عمق نگاه او بیشتر نمایان شود از روش تطبیقی استفاده کردیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mulla Sadra and Windows from Reason to theBeyond Reason

نویسنده [English]

  • Seyed Mehdi Emami Jome

Professor, University of Isfahan

چکیده [English]

Is there any domain beyond reason that is paradoxical and the opposite of reason?
This question always makes mysticism face philosophy. Therefore the two domains of reason and beyond reason and the relation between them have been always attended to by the Gnostics and students of gnosis and religion in both the Christian West and Islamic East. W.T. Stace maintained that the judgments of the domain of reason are paradoxical, interpreting a phrase of Meister Eckhart. Mulla Sadra has offered an interesting thesis in this field interpreting Aynolgozat and Ghazalis words. This thesis reveals minute details that have been ignored. In this paper we have used comparative method to show the depth of his view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reason
  • Beyond Reason
  • Paradox
  • the Unity of Existence
  • Analogy
منابع:
1-    ابن عربی, محی الدین, فصوص الحکم, تهران, انتشارات الزهرا, چاپ دوم, 1370.
2-    استیس, و. ت, عرفان و فلسفه,ترجمة بهاء الدین خرمشاهی, تهران, انتشارات سروش, چاپ سوم, 1367.
3-    پور نامداریان, تقی, رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی, تهران, شرکت انتشارات علمی و فرهنگی, چاپ پنجم, 1375.
4-    صدرالمتالهین, شرح الهدایه الاثیریه, قم, انتشارات بیدار,بی تا.
5-    صدرالمتالهین, الحکمه المتعالیه, ج 2, بیروت, دار احیاء التراث العربی, چاپ سوم, 1981.
6-    صدرالمتالهین, الحکمه المتعالیه, ج 1, بیروت, دار احیاء التراث العربی, چاپ سوم, 1981.
7-    صدرالمتالهین, الشواهد الربوبیه, تهران, مرکز نشر دانشگاهی, چاپ دوم, 1360.
8-    صدرالمتالهین, المشاعر, بی جا, کتابخانه ظهوری, چاپ دوم, 1363.
9-    صدرالمتالهین, تفسیر القران الکریم, جلد 4, قم, انتشارات بیدار, چاپ دوم, 1413ق.
10- عین القضات, زبده الحقایق, متن عربی به تصحیح عفیف عسیران و ترجمة فارسی مهدی تدین, تهران, مرکز نشر دانشگاهی, 1379.
11- غزالی, احمد, سوانح, تهران, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, 1359.
12- کاکائی, قاسم, وحدت وجود به روایت ابن عربی و اکهارت, تهران, انتشارات هرمس, چاپ دوم, 1382.
CAPTCHA Image