دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
تفسیر هایدگر از منطق استعلایی کانت
تفسیر هایدگر از منطق استعلایی کانت

بیژن عبدالکریمی

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، صفحه 3-18

چکیده
   این مقاله در صدد است تا به شرح تفسیر هایدگر از منطق استعلایی کانت بپردازد. برخلاف غالب تفسیرهای رایج، از نظر هایدگر منطق استعلایی کانت را به هیچ­­وجه نمی­توان «منطق»، در معنای رایج و متداول ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش‌شناختی برای علوم‌انسانی
هرمنوتیک به مثابه بنیادی روش‌شناختی برای علوم‌انسانی

بختیار شعبانی ورکی

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، صفحه 19-32

چکیده
  بررسی اندیشه‌های دیلتای در باب هرمنوتیک[1] هدف اصلی این مقاله است. منطق گزینش اندیشه‌های دیلتای از میان سایر اصحاب تأویل این‌است که وی با ارائه روش‌شناسی خاص علوم انسانی به تمییز روشمندکردن آن دسته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مبادی مابعدالطبیعی مکتب شهودگرایی ریاضی براؤر
بررسی مبادی مابعدالطبیعی مکتب شهودگرایی ریاضی براؤر

غلامحسین مقدم حیدری

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، صفحه 33-52

چکیده
  از مهمترین پرسش‌هایی که فیلسوف یا دانشجوی مبانی ریاضیات با آن مواجه است می‌توان به این پرسش‌ها اشاره نمود: موضوعات ریاضی چه هستند؟ و معرفت ما از ریاضیات برچه مبنایی قرار دارد؟ تاریخ ریاضیات نشانگر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
هابرماس و پروژه ناتمام مدرنیته
هابرماس و پروژه ناتمام مدرنیته

سید محمد محمدی

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، صفحه 53-66

چکیده
  مدرنیته غالباً به‌صورت نقطه اوج عقلانیت غربی تعریف شده است که با رد از پیش- تعیین شدگی[1] نظام سیاسی- اجتماعی دنیای سنتی خود را به‌صورت جایگاه ظهور عقل و عمل مستقل انسانی که از اقتدارهای سنتی رها شده است, ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مبادی و مقومات امر والا در نظریه زیبایی‌شناسی کانت
مبادی و مقومات امر والا در نظریه زیبایی‌شناسی کانت

حسین کلباسی‌اشتری

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، صفحه 67-86

چکیده
  گفته شده که پایه و تأسیس زیبایی شناسی مدرن را در فلسفة نقادی کانت باید جستجو کرد, اگر چه قبل از او در آثار متفکرانی چون بومگارتن, هاچسون یا شافستبری نیز می‌‌توان رگه‌هایی از تأملات زیباشناختی را ملاحظه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سیر و تطور مفهوم خدا در فلسفه غرب از نظر سه فیلسوف دکارتی: مالبرانش، لایب نیتس و اسپینوزا
سیر و تطور مفهوم خدا در فلسفه غرب از نظر سه فیلسوف دکارتی: مالبرانش، لایب نیتس و اسپینوزا

صالح حسن زاده؛ حمیدرضا آیت‌اللهی

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، صفحه 87-102

چکیده
  با اصل قرار گرفتنِ «من متفکر» در فلسفة دکارت, «خداوند» از مفهوم «هستم آنکه هستم» تا حد یک اصل فلسفی, تنزل یافت. در نتیجه «صانع طبیعت» به جای خدای معبود, یعنی متعلق ایمان, قرار گرفت. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل نظریه مثل و جایگاه آن از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا
بررسی و تحلیل نظریه مثل و جایگاه آن از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا

رضا اکبریان؛ حسین زمانی‌ها

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، صفحه 103-124

چکیده
  نظریه مثل افلاطونی بخشی از نظریه جامع وی در باب معرفت است. نظریه معرفت افلاطون بر سه رکن اصلی استوار است:1- وجود مثل به‌عنوان ذوات عینی و حقایق معقول؛ 2- وجود پیشین نفس (قدم نفس) به‌عنوان حقیقتی معقول و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ملاصدرا و روزنه‌هائی از عقل به «طور وراء عقل»
ملاصدرا و روزنه‌هائی از عقل به «طور وراء عقل»

سید مهدی امامی جمعه

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، صفحه 125-136

چکیده
  آیا حوزه‌ای فراتر از عقل که منطق ناپذیر و احکامش ضد عقل باشد, وجود دارد؟ این پرسش, همواره عرفان را به رویا روئی در برابر فلسفه فرا خوانده است. از این رو دو حوزة «عقل» و «طور وراء عقل» و نسبت بین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریه ادراک در فلسفه ملاصدرا و جایگاه قیام صدوری
نظریه ادراک در فلسفه ملاصدرا و جایگاه قیام صدوری

احمد عسگری

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، صفحه 137-160

چکیده
  یکی از آراء ملاصدرا در مسئله علم و ادراک قیام صدوری ادراکات حسی و خیالی است. وی معتقد است نسبت نفس به ادراکات حسی و خیالیش, نسبت جاعل به مجعولش است. در نظر او نفس این دو دسته از صور ادراکی را ایجاد و ابداع ...  بیشتر