نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

در این نوشتار سخن از بنیاد فلسفه می‌رود. از منظر هگل، فلسفه همان تاریخ فلسفه است که با پارمنیدس آغاز شد. با توجّه به آثار هگل از ذات فلسفه بحث می‌شود. دیدگاهی که سعی در ارائه آن شده، می‌کوشد نشان دهد بنیاد فلسفه، سوبژکتیویته است اگرچه هگل به طور صریح تبیینی از این بنیاد در آثار خود بدست نداده است. این نوشتار از پی آن نیست تا تصویر جامعی از فلسفه در نگاه هگل ارائه دهد، بلکه سعی دارد به ذات و خاستگاه فلسفه بماهو بپردازد. بنابراین، پیداست که روش مناسب و کارآمد در اینجا پدیدارشناسانه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Descartes' Philosophy: a Methodological Introduction

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Taghi Chavoshi

PhD student of Iranian Research Institute of Wisdom and Philosophy

چکیده [English]

The present paper deals with the methodological aspects of Descartes' philosophy, in brief. By scrutinizing Descartes' thought and works and by using the most recent English researches on his philosophy, the author tries to show the centrality of method in Descartes' system, in general and in his metaphysics, in particular.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Method
  • Metaphysics
  • Natural
  • Science (Physics)
  • Mathematics
  • Quantity
منابع
1 -     ژان لاکوست، فلسفه در قرن بیستم، رضا داوری اردکانی، انتشارات سمت، 1375.
2 -     مارتین هایدگر، سر آغاز کار هنری، پرویز ضیاء شهابی، هرمس، 1379.
3 -     مارتین هایدگر،  متافیزیک چیست؟، سیاوش جمادی، ققنوس، 1383.
4 -     مان، توماس، تونیو کروگر، رضا سید حسینی، چاپ چهارم، 1378.
5 -     گ.و.هگل، عقل در تاریخ، حمید عنایت، 1379.
6 -     منوچهر صانعی دره بیدی، فلسفه دکارت، انتشارات حکمت, 1376.
7 -     ارسطو، متافیزیک، دکتر شرف الدین خراسانی، حکمت، 1379.
 
 
CAPTCHA Image