دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
«حکـم» و «قوة حکـم» در نظام استعلایی کانت
«حکـم» و «قوة حکـم» در نظام استعلایی کانت

سید محمدرضا بهشتی؛ عقیل فولادی

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 3-14

چکیده
  قوة حکم یکی از سه قوة برتر شناخت در نظام استعلایی کانت می‌باشد؛ که در کل نظام استعلایی، نقش منحصر به فردی را ایفا می‌کند. اما در آثار کانت تعاریف گوناگونی از حکم و قوة حکم مشاهده می‌شود که با توجه به اهمیت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سـارتر و میل انسان به خدا شدن
سـارتر و میل انسان به خدا شدن

هدایت علوی تبار

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 15-26

چکیده
  سارتر وجود را به فی‌نفسه (وجود فاقد آگاهی) و لنفسه (وجود واجد آگاهی یعنی انسان) تقسیم می‌کند. از نظر او لنفسه یا انسان اگرچه آگاه و آزاد است اما از هیچ تعین و ثباتی برخوردار نیست. به همین دلیل می‌کوشد تا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سکـوت در تراکتاتـوس
سکـوت در تراکتاتـوس

سروش دباغ

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 27-44

چکیده
  ویتگنشتاین در دوران نخست فلسفی خویش به تئوری تصویری معنا قائل بود. مطابق با این آموزه دلالت‌شناسانه،‌ تنها درباره جهان پیرامون و هر آنچه متعلق به حوزه علوم تجربی است می‌توان سخنان معنادار گفت. بیرون ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بنیـاد فلسفه بر اساس تفکر هگـل
بنیـاد فلسفه بر اساس تفکر هگـل

سید محمدتقی چاوشی

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 45-56

چکیده
  در این نوشتار سخن از بنیاد فلسفه می‌رود. از منظر هگل، فلسفه همان تاریخ فلسفه است که با پارمنیدس آغاز شد. با توجّه به آثار هگل از ذات فلسفه بحث می‌شود. دیدگاهی که سعی در ارائه آن شده، می‌کوشد نشان دهد بنیاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زایش تــراژدی نیچــه و فن شعر ارسطـو
زایش تــراژدی نیچــه و فن شعر ارسطـو

حمیدرضا محبوبی آرانی

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 57-76

چکیده
  زایش تراژدی[1] به عنوان کتابی دربارة تراژدی ریشه در آن سنت فکری و فلسفی­ای‌ دارد که از هردر[2] و لسینگ[3] در سدة هیجدهم در آلمان آغاز می‌شود و تا شلینگ[4] ، هگل و در نهایت خود نیچه ادامه می‌یابد. تعلق خاطر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مناقشه «اثبـات»
مناقشه «اثبـات»

غلامحسین مقدم حیدری

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 77-92

چکیده
  حدس چهار رنگ - اینکه برای رنگ کردن هر نقشه جغرافیایی چهار رنگ کافی است - یکی از حدس‌های مشهور ریاضی است که بیش از صد سال فکر ریاضی‌دانان را به خود مشغول کرده بود. در سال (1976) اثبات کاملی از این قضیه با استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرایند شکل‌گیری خود (self)روایی در اعترافات سنت آگوستین
فرایند شکل‌گیری خود (self)روایی در اعترافات سنت آگوستین

سیدعلیرضا بهشتی؛ محمد علی توانا

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 93-116

چکیده
  مفهوم «خود» سنگ زیرین هویت (شخصی و اجتماعی) است. برای فهم هویت می‌بایست مفهوم «خود» را فهم نمود. یکی از متون اصیلی که مفهوم «خود» در آن برجستگی آشکاری می‌یابد، اعترافات سنت آگوستین است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسـی انتقادی دلائل اثبات وجـود خداوند در فلسفـه دکـارت بر محور علیت (برهان علامت صنعتی)
بررسـی انتقادی دلائل اثبات وجـود خداوند در فلسفـه دکـارت بر محور علیت (برهان علامت صنعتی)

سید صدرالدین طاهری

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 117-138

https://doi.org/10.22096/ek.2007.240916

چکیده
  بحث درباره دلائل وجود خدا، جدا از اهمیتی که به خودی خود دارد، در فلسفه دکارت از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا وی از طریق اثبات وجود خدا به اثبات طبیعت مادی و اعتبار علم ما به آن و احکامش رسیده است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارسطوی مسلمان تفاسیر دینی ارسطو در عالم اسلام
ارسطوی مسلمان تفاسیر دینی ارسطو در عالم اسلام

شهرام پازوکی

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 139-150

چکیده
  فلسفه به‏معنای نوعی تفکّر خاصّ در یونان باستان با ارسطو به فعلیّت کامل رسید. این تفکّر در سه دین ابراهیمی یهودی، مسیحی و اسلامی وارد شد و تأثیر این ادیان به‌خصوص اسلام بر آن، منجر به طرح مسائلی شد که ...  بیشتر