نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

نظریه‌های انقباضی صدق نخستین بار در قرن بیستم مطرح شد و توجه و حمایت فراوانی را جلب کرد.
در این مقاله تلاش می‌شود معیار انقباضی بودن نظریه‌های صدق مشخص گردد. پذیرش این ادعا که صدق خاصیت نیست اغلب به عنوان معیار انقباضی بودن نظریه‌های صدق در نظر گرفته شده است. در این مقاله استدلال خواهیم کرد که این معیار مناسبی نیست و معیار دیگری را به جای آن پیشنهاد می‌دهیم. مطابق معیار پیشنهاد شده، اگر نظریه‌ای به هر دلیل مستلزم کنار گذاشتن سؤال‌هایی باشد که نظریه‌های سنتی صدق تلاش ‌کرده‌اند به آن‌ها پاسخ دهند، انقباض‌گرایانه محسوب می‌شود. در بخش اول مقاله تلاش شده است سؤال‌هایی که نظریه‌های سنتی صدق در پاسخ به آن‌ها مطرح شده‌اند گردآوری شود و نیز بررسی شود که چرا این سؤالات واجد اهمیت در نظر گرفته می‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Truth, Theory of Truth, Deflationism What is the Criterion of Deflationist Theory of Truth?

نویسندگان [English]

 • Mostafa Mohajeri 1
 • Mohammad Ardeshir 2

1 کارشناس ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

2 Professor, Faculty of Mathematics, Sharif University of Technology

چکیده [English]

Various conceptions of deflationary theories of truth have been suggested since the beginning of the 20th century and have received significant attentions and support since then. This paper is an attempt to identify the proper criterion of counting a theory as a deflationist theory of truth. The claim that truth is not a property is often considered as the criterion of deflationism. Having argued that this criterion is not adequate, I have proposed a new criterion in its place. A theory should be considered deflationist, according to my criterion, if it implies that the questions to which the traditional theories of truth are supposed to provide answers should be dismissed. To set the stage for suggesting my criterion, I have, in the first part, surveyed these questions and then have explained why they have been considered significant

کلیدواژه‌ها [English]

 • Truth
 • Deflationism
 • Deflationary Theory
 • Redundancy Theory
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. تارسکی، آلفرد، مفهوم معنی‌شناختی صدق و مبانی معنی‌شناختی، مجله ذهن، مترجم: مهدی قوام صفری، 1380، ش ۵.
  2. تارسکی، آلفرد،«حقیقت و برهان» در برهان گودل و حقیقت و برهان، مترجم: محمد اردشیر، انتشارات مولی، 1364.
  3. راسل، برتراند،  مسائل فلسفه، مترجم: منوچهر بزرگمهر، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1367.
  4. «معرفی‌ اصطلاحات‌ معرفت‌شناسی»، مجله ذهن، شماره 13.
  5. مهاجری، مصطفی، «نظریه‌های انقباضی صدق»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، 1387.
   1. Dowden, Bradley, “Truth”in The Internet Encyclopedia of Philosophy, 2006.
   2. Frege, The Thought, 1918.
   3. Glanzberg, Michael, “Truth”in Stanford encyclopedia of philosophy, 2006.
   4. Grayling, A. C, An introduction to philosophical logic, 3rd ed., Blackwell Publishers, 2001.
   5. Grover, D. L., Camp, J., and Belnap, N. 1975: A Prosentential Theory of Truth, Philosophical Studies, 27. reprinted in [Schmitt, 2004].
   6. Haack, Susan, Philosophy of Logic. Cambridge University Press, 1978.
   7. Horwich, P. 1998: Truth, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. (1st ed., Oxford: Blackwell, 1990.)
   8. Kirkham, Richard L, Theories of truth: a critical introduction, Massachusetts Institute of Technology, 1992.
   9. Kirkham, Richard L, Deflationary theories of truth in Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London: Routledge.
   10. Quine, W. V. O, Philosophy of Logic. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1970.
   11. Ramsey, F.P, Facts and Propositions, Proceedings of the Aristotelian Society, supp. vol. 7, 1927, 153-70.
   12. Schmitt, Fredrick F. (ed.), Theories of Truth, Blackwell Publishing, 2004.
   13. Schantz, Richard (ed), What is Truth?, Berlin; New York: de Gruyter, 2002.
   14. Soames, S, What is a Theory of Truth, Journal of Philosophy, 81, 1984, 411-29.
   15. Soames, S, Understanding Truth, Oxford University Press, 1999.
   16. Stoljar, Daniel, The Deflationary Theory of Truth in ‘Stanford Encyclopedia of Philosophy’, 1997.
   17. Tarksi, A, The Semantic Conception of Truth, Philosophy and Phenomenological Research, IV, pp.341-75. Reprinted in Schmitt, Fredrick F. (ed.) 2004: Theories of Truth, Blackwell Publishing, 1944.
   18. Tarski, A, The Concept of Truth in Formalized Languages. In Tarski, A. 1958: Logic, Semantics, Metamathematics: Papers form 1923 to 1938, Oxford, Oxford University, 1958.

  ب- لاتین


   

   

CAPTCHA Image