دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
تحلیـل انتقـادی جایگـاه شکاف تبیینی در نظریه چالمرز
تحلیـل انتقـادی جایگـاه شکاف تبیینی در نظریه چالمرز

علی سنایی؛ حمیدرضا آیت‌اللهی

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 3-24

چکیده
   خاستگاه شکاف تبیینی در دوگانه انگاری خاصیت است و دوگانه انگاری خاصیت نیز با طرح کریپکی با یکی دانستن «واقعیت» و «ظهور» حالت ذهنی شکل می‌گیرد و در ادامه توماس نیگل نیز واقعیت آگاهی را در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
صدق، نظریة صدق، انقباض‌گرایی معیار انقباضی بودن نظریه‌های صدق چیست؟
صدق، نظریة صدق، انقباض‌گرایی معیار انقباضی بودن نظریه‌های صدق چیست؟

مصطفی مهاجری؛ محمد اردشیر

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 25-42

چکیده
  نظریه‌های انقباضی صدق نخستین بار در قرن بیستم مطرح شد و توجه و حمایت فراوانی را جلب کرد. در این مقاله تلاش می‌شود معیار انقباضی بودن نظریه‌های صدق مشخص گردد. پذیرش این ادعا که صدق خاصیت نیست اغلب به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واقعی‌گرایی و رویکرد آلوین پلانتینگا به آن
واقعی‌گرایی و رویکرد آلوین پلانتینگا به آن

مجتبی امیرخانلو؛ لطف‌الّله نبوی

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 43-62

چکیده
  واقعی‌گرایی یک بر نهاده هستی‌شناسانه‌ است که بر اساس آن دامنه اشیاء موجود با دامنه اشیاء واقعی، هم‌مصداق[1] است. قرائت‌ها و رویکردهای مختلفی به واقعی‌گرایی وجود دارد که یکی از آن‌ها رویکردی ‌است ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ماهیت متافیزیک در اندیشه ارسطو
ماهیت متافیزیک در اندیشه ارسطو

سید جمال‌الدین میر شرف‌الدین

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 63-80

چکیده
  ارسطو در کتاب متافیزیک[1]به طورکلی سه تعریف بنیادی از دانش فلسفه ارائه می‌دهد. دانش بررسی علل و اصول نخستین اشیاء، دانش بررسی موجود چونان موجود و دانش بررسی وجود نخستین (جوهر). این تعاریف سه‌گانه به‌رغم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعلیقـات فارابـی و ابن‌سینـا و بازاندیشی در «حقیقت» و «حکمت»
تعلیقـات فارابـی و ابن‌سینـا و بازاندیشی در «حقیقت» و «حکمت»

سیّد حسین موسویان

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 81-92

چکیده
  یکی از برجسته‌های حکمی و فلسفی در تعلیقات فارابی و ابن‌سینا تعلیقی است با آغازة «الوقوف على حقائق الأشیاء لیس فی قدرة البشر»، که در آن سخن از محدودیّت‌های معرفت بشری و پیامدهای آن در چارچوب نگاه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فهم فلسفی و تاریخی اندیشة سیاسـی بر اساس تلفیقی از نظرات اسکینر، اکشات، و اسپریگنز
فهم فلسفی و تاریخی اندیشة سیاسـی بر اساس تلفیقی از نظرات اسکینر، اکشات، و اسپریگنز

علی گلشنی

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 93-108

چکیده
  این مقاله نظرات کوئنتین اسکینر[1]، مایکل اکشات[2]، و تامس اسپریگنز[3] را در خصوص فهم اندیشة سیاسی مورد توجه قرار می‏دهد و ضمن شرح آن‌ها و بیان کاستی‏های هر یک، امکان تلفیق آن‌ها را بررسی می‏کند. چنین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
زیبایــی و وجــود نزد افلاطون
زیبایــی و وجــود نزد افلاطون

سعید بینای مطلق؛ علیرضا غفاری

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 109-122

چکیده
  زیباشناسی و هستی‌شناسی نزد افلاطون جدای از یکدیگر نیستند. از این رو لازمه شناخت زیبایی، وجود است و شناخت وجود ضرورتاً به طرح مسئله زیبایی می‌انجامد. لذا زیبایی چه محسوس و چه معقول مبانی متافیزیکی ویا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مبانـی نظـری الهیات سلبـی
مبانـی نظـری الهیات سلبـی

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، صفحه 123-140

چکیده
  یکی از مهم‌ترین رویکردهای الهیاتی در دورة معاصر، الهیات سلبی است. این رویکرد به‌رغم آنکه امروزه در الهیات جدید، به جد، مورد توجه و اقبال الهیدانان است، در میان مؤلفان داخلی به درستی شناخته نشده است. ...  بیشتر