نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد فلسفه علم

چکیده

یکی از انتقادات مطرح شده نسبت به نظریه اجزای زمانی استدلال پیغام علّی هسلنگر است. هسلنگر[1] در این انتقاد استدلال می‌کند که دیدگاه اجزای زمانی آنی نمی‌تواند تغییر در اشیای طبیعی را تبیین کند و به همین دلیل این دیدگاه باید کنار گذارده شود. در این مقاله، با پذیرفتن درستی استدلال هسلنگر، انتقاد دیگری را از طریق ناشمارا شدن تعداد اجزای زمانی دخیل در شکل گرفتن هر شیء مطرح می‌کنم و سپس از این ایده دفاع می‌کنم که می‌توانیم اجزای زمانی را نه آنی، بلکه مانا در نظر بگیریم. در ادامه مقاله، ضمن تدقیق ایده اجزای زمانی مانا توضیح می‌دهم که چگونه با اتکاء به این ایده می‌توان بر دو انتقاد مذکور فائق آمد.[1]. Haslanger

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Durability of Temporal Parts; a Response to Haslanger’s Causal Message Argument

نویسنده [English]

 • Yasser Khoshnevis

Master of Philosophy of Science

چکیده [English]

One objection made against the temporal parts theory is Haslanger’s causal message argument. Haslanger argues that instantaneous temporal parts view cannot explain changes in natural objects and so it should be abandoned. In the present paper, endorsing soundness of Haslanger’s argument, I make another objection to the mentioned view from the innumerability of instantaneous temporal parts involving in the constitution of any natural object. Then, I introduce and defend the idea that we may consider temporal parts as durable rather than instantaneous. In the remaining sections, scrutinizing this idea, I explain how it is possible to defeat two mentioned objections by relying on the idea of durable temporal parts

کلیدواژه‌ها [English]

 • Temporal Parts Theory
 • Perdurentism
 • Endurentism
 • Causal Message Argument
 1. منابع

  1. Hawley, Katherine, "Temporal Parts" in Stanford Encyclopedia of Philosophy, (ed.) Zalta, E., 2004, online edition: http://plato.stanford.edu/entries/temporal-parts.
  2. Haslanger, Sally, "Persistence, Change, and Explanation" in Philosophical Studies, no. 56, pp. 1-28, reprinted in Persistence: Contemporary Readings, pp. 159-185, MIT Press, 2006 [1989].
  3. Kurtz, Roxanne. Marie., "Introduction to Persistence: What’s the Problem"?, in Persistence: Contemporary Readings, pp. 1-26, MIT Press, 2006.
  4. Lewis, David, On the Plurality of Worlds, Oxford: Basil Blackwell, 1986.
  5. Sider, Theodore, "Four-Dimensionalism", in Philosophical Review, 1997, no.106, pp. 197-231.
  6. van Inwagen, Peter, "Four-dimensional Objects", in Nouˆs, 1990, no. 24, pp. 245–255.

   

   

   

CAPTCHA Image