دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
جایگاه وجود ‌شناختی عقل فعال از نظر ارسطو
جایگاه وجود ‌شناختی عقل فعال از نظر ارسطو

نوشین عبدی ساوجیان؛ محمد سعیدی‌مهر

دوره 0، شماره 16 ، تیر 1388، صفحه 3-16

چکیده
  ارسطو به هنگام بررسی ویژگی‌های قوه ناطقه، به دلیل مواجه بودن با دو اصل از اصول خود، به عقلی به نام «عقل فعال» روی می‌آورد. ابهام ناشی از اختصار وی در بیان ماهیت و جایگاه عقل فعال و عدم بهره‌گیری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازخـوانـی فلسفـة جدیـد از منظر الهیات سلبی
بازخـوانـی فلسفـة جدیـد از منظر الهیات سلبی

حامد شیواپور

دوره 0، شماره 16 ، تیر 1388، صفحه 17-36

چکیده
  در این مقاله، فلسفة جدید از زاویة الهیات سلبی بررسی شده است و نویسنده در پی نشان دادن آن است که در دورﺓ یونانی و مسیحی، غلبه با الهیات تشبیهی است ولی از رنسانس به این سو با تأثیرپذیری از دانش جدید و عوامل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
«فیلسوف ضد فلسفه» بررسی و نقد آراء «ریچارد رورتی» دربارﺓ‌ فلسفه
«فیلسوف ضد فلسفه» بررسی و نقد آراء «ریچارد رورتی» دربارﺓ‌ فلسفه

سید محمدعلی تقوی

دوره 0، شماره 16 ، تیر 1388، صفحه 37-50

چکیده
  از نظر رورتی، فلسفه به معنای جستجوی عینیت ابزاری بود که در دوران روشنگری به کمک غربیان آمد تا از نگرش‌های مذهبی قرون وسطی رهایی یابند؛ و حال که آن مقصود محقَّق شده است، باید از فلسفه و جزمیت‌های آن رهایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کانت، تراکتاتـوسِ ویتگنشتـاین و سوژة متافیزیکی
کانت، تراکتاتـوسِ ویتگنشتـاین و سوژة متافیزیکی

سروش دباغ؛ میثم سفیدخوش

دوره 0، شماره 16 ، تیر 1388، صفحه 51-62

چکیده
  کانت ضمن نقد رویکرد رئالیستی متافیزیک سنتی، که مطابق آن فاعل شناسا و فاعل اخلاقی جوهر قلمداد می­شوند، مفهوم سوژة متافیزیکی را جایگزین این جوهر می‌سازد. سوژة متافیزیکی به دلیل سوژه بودنش می‌تواند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مانایی اجزای زمانی؛ پاسخی به استدلال پیغام علّی هسلنگر
مانایی اجزای زمانی؛ پاسخی به استدلال پیغام علّی هسلنگر

یاسر خوشنویس

دوره 0، شماره 16 ، تیر 1388، صفحه 63-74

چکیده
  یکی از انتقادات مطرح شده نسبت به نظریه اجزای زمانی استدلال پیغام علّی هسلنگر است. هسلنگر[1] در این انتقاد استدلال می‌کند که دیدگاه اجزای زمانی آنی نمی‌تواند تغییر در اشیای طبیعی را تبیین کند و به همین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ابهام، نقد یک نظریه مخالف شهود
ابهام، نقد یک نظریه مخالف شهود

داود حسینی چفلی؛ ضیاء موحد؛ لطف الله نبوی؛ سید محمد علی حجتی

دوره 0، شماره 16 ، تیر 1388، صفحه 75-92

چکیده
   پس از معرفی مسئله ابهام و پارادوکس خرمن در فلسفه زبان و توصیفی از نسخه استاندارد نظریه معرفتی درباره ابهام، نتایج این نظریه در دو موضع مورد نقد قرار می‌گیرد. نخست اینکه توجیه معرفت شناختی نظریه مستلزم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
امکانی بودن یا گریزناپذیری دستاوردهای علمی به سوی یک چارچوب جامع
امکانی بودن یا گریزناپذیری دستاوردهای علمی به سوی یک چارچوب جامع

حسین شیخ‌رضایی؛ ابوتراب یغمایی

دوره 0، شماره 16 ، تیر 1388، صفحه 93-112

چکیده
  سؤال از امکانى بودن یا گریزناپذیرى دستاوردهاى علمى، به خصوص نظریه‌هاى علمى، از سؤالاتی است که هم فلاسفه و هم مورخان علم در پى پاسخ به آن بوده و هستند. این سؤال در دو سطح قابل طرح است: یکى سطح فلسفى و دیگرى ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واقع‌گرایی علمی و دلالت به واژه‌های نظری (بررسی نظریة ارجاع فیلیپ کیچر)
واقع‌گرایی علمی و دلالت به واژه‌های نظری (بررسی نظریة ارجاع فیلیپ کیچر)

کیوان الستی؛ امیراحسان کرباسی‌زاده

دوره 0، شماره 16 ، تیر 1388، صفحه 113-129

چکیده
  §            دفاع از یک نظریه انباشتی در پیشرفت علم برای واقع‌گرایان اهمیت زیادی دارد، چرا که قسمتی از استدلال واقع‌گرایان این است که نشان دهند جایگزین شدن نظریات گذشته با ...  بیشتر