نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری اندیشه‌های سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تأثیر افلاطون در تحولات اندیشه تا اندازه‌ای است که مکتب‌های سیاسی، اجتماعی و فلسفی عصر ما هنوز خود را با توجه به این متفکر ارزیابی می‌کنند.
از جمله مهم‌ترین آثار افلاطون همپرسه‌های «جمهور»، «سیاستمدار» و «قوانین» هستند. این سه اثر به خصوص در حوزه اندیشه سیاسی اهمیت بسزایی دارد و موجب شده‌اند افلاطون به عنوان بنیانگذار اندیشه سیاسی شناخته شود. محتوا و صورت متفاوت این سه اثر موجب شده است اندیشه سیاسی افلاطون مورد تفسیرها و برداشت‌های مختلف قرار گیرد.
به نظر می‌رسد بررسی سیر تحول اندیشه‌های سیاسی افلاطون و تدقیق جایگاه سه همپرسه جمهور، سیاستمدار و قوانین بر مبنای گذار از فلسفه سیاسی به علم سیاست (نظریه گذار)، موجب حل بسیاری از مشکلات و روشن شدن زوایای تاریک اندیشه این متفکر شود.
یکی از جنبه‌های متفاوت نظریه‌گذار در مقایسه با دیگر نظریه‌ها، توجه عمیق به همپرسه سیاستمدار است. از نظر این دیدگاه همپرسه سیاستمدار برای توضیح گذار افلاطون از فلسفه سیاسی در همپرسه جمهور به علم سیاست در رساله قوانین، به عنوان حلقه رابط نقش برجسته‌ای دارد.
در این مقاله با تمرکز بر همپرسه سیاستمدار و خوانش آن در پرتو نظریه‌گذار از فلسفه سیاسی به علم سیاست، سیر تحول اندیشه‌های سیاسی افلاطون را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transmission from Political Philosophy to Politics in Plato’s Thought ( Reading the Politicians Dialogue)

نویسندگان [English]

 • Hatam Ghaderi 1
 • Abdol Rasool Hasanifar 2

1 Assistant Professor Tarbiat Modares University

2 PhD Student in Political Thought, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The impact of Plato in evolution of philosophical and political thought is so, that still current political, social and philosophical schools are being evaluated with his thought.
The dialogue between Republic, Statesman and Laws are three of his most important works. These three works, especially, are so important in the field of political thought and by writing these works, Plato, is known as the founder of political thought. His different form and context are caused that his political thought would be interpreted differently.
It seems that leaning on the theory of Transmission from political philosophy to politics in Plato’s thought and emplacing these three dialogues in their proper stance would solve most of the problems and help to enlightening dark aspects of his thoughts.
Special attention to Statesman is among the features which distinguish the theory of transition from the others. According to this idea, Statesman dialogue intermediates Plato’s political philosophy in Republic and politics as well as one of the distinguished role in connective segments.
In this article, we try to represent a more accurate interpretation of Plato’s political thought of transformation by reading and interpreting the statesman in virtue of `Transmission Theory` from political philosophy to politics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plato
 • Political Philosophy
 • Politics
 • Statesman
 • Transmission Theory
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. استیس، والترترنس؛ تاریخ انتقادی فلسفه یونان، ترجمه یوسف شاقول، قم، مؤسسه انتشارات دانشگاه مفید، چاپ اول، 1385.
  2. اشتراوس، لئو؛ فلسفه سیاسی چیست؟، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، انتشارات علمی ‌و فرهنگی، چاپ دوم، 1381.
  3. افلاطون؛ دوره آثارافلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی، جلد 4-1، تهران، خوارزمی،1380.
  4.  ______؛ جمهور، ترجمه فواد روحانی، تهران، علمی ‌و فرهنگی، چاپ هشتم، 1381.
  5. برن، ژان؛ افلاطون، ترجمه ابوالقاسم پورحسینی، تهران، نشر هما، چاپ اول،1363 .
  6. بورمان، کارل؛ افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفی، تهران، طرح نو، چاپ اول، 1375.
  7. پاپاس، نیکلاس؛ راهنمای جمهور افلاطون، ترجمه بهزاد سبزی، تهران، نشر حکمت، چاپ اول، 1387.
  8. دوورژه، موریس؛ اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، 1386.
  9. کاپلستون، فردریک؛ تاریخ فلسفه - یونان و روم ، ترجمه جلال الدین مجتبوی، جلد اول، تهران، انتشارات علمی‌ و فرهنگی سروش، چاپ سوم، 1375.
  10. کرسون، آندره؛ فلاسفه بزرگ افلاطون، ترجمه کاظم عمادی، نشر بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه، بی‌تا.
  11. کوئینتن، آنتونی؛ فلسفه سیاسی، ترجمه مرتضی اسعدی، تهران، انتشارات بین‌المللی الهدی، چاپ اول، 1371.
  12. کینی، جان.جی؛ افلاطون، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران، انتشارات کهکشان، چاپ اول، 1373.
  13. گاتری، دبلیو.کی.سی؛ تاریخ فلسفه یونان، افلاطون، زبان‌شناسی و محاورات انتقادی، ترجمه حسن فتحی، جلد 16، تهران، انتشارات فکر روز، چاپ اول، 1378.
  14. ___________ ؛تاریخ فلسفه یونان، افلاطون، جمهور، ترجمه حسن فتحی، جلد 15، تهران: انتشارات فکر روز، چاپ اول ،1377.
  15. گادامر، هانس گئورگ؛ مثال خیر در فلسفه افلاطونی - ارسطویی، ترجمه حسن فتحی، تهران، انتشارات حکمت، چاپ اول، 1382.
  16. گمپرتس، تئودور؛ متفکران یونانی، ترجمه محمد حسن لطفی، جلد3-1، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، 1375.
  17. مِر، کستون؛ افلاطون، ترجمه فاطمه خوانساری، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، 1383.
  18. مک‌اینتایر، السدیر؛ تاریخ فلسفه اخلاق، ترجمه انشاء‌الله رحمتی، تهران، انتشارات حکمت، چاپ اول، 1379.
  19. ویلامویتس، مولندرف؛ زندگی افلاطون و آثار او، ترجمه حسن لطفی، تهران، بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه، بی‌تا.
  20. یاسپرس، کارل؛ افلاطون، ترجمه محمد‌حسن لطفی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، 1357.
  21. یگر، ورنر؛ پایدیا، ترجمه محمد‌حسن لطفی، جلد3-1، تهران، انتشارات خوارزمی،1376.
   1. Brandwood, Leonard, Stylometry and choronology, The Cambridge companion to Plato, Edited by Richard Kraut, Cambridge university press, 1992.
   2. Chroust, A.H, The organization of the corpus platonicum in Antiquity, Plato critical assessment, edited by Nicholas.D.Smith, London and New York: Routledge, 1998.
   3. Cornford, F.M, Plato’s theory of knowledge, The Theaetetus and the Sophist of Plato, Routledge & Kegan Paul, 1979.
   4. Gadamer, Hans Georg, Dialogue and Dialectic, Eight hermeneutical studies on Plato, Translated and with an introduction by P.Christopher smith, New Haven and London, Yale university press, 1980.
   5. Klosko, George, The development of plato’s political theory, Oxford university press, 2006.
   6. Laertius, Diogenes, Live of eminent philosophy, with an English translation by R.D.Hicks, HarvardUniversity press, 1925.
   7. Lane, M.S, Method and politics in plato’s statesment, Cambridge university press, 1998.
   8. Mclean, Iain, Oxford concise dictionary of politics, NewYork, Oxford university press, 1996.
   9. Morrow,Glenn.R, The Demiurge in politics: the Timaeus and Laws, Plato critical assessment, edited by Nicholas.D.Smith, London and New York: Routledge, 1998.
   10. Pappas, Nickolas, Plato and Republic, London and New York: Routledge Press, 1996.
   11. Peters, F.E, Greek philosophical terms, New York university press, 1974.
   12. Plato, The dialogues of Plato, Translated by Benjamin Jowett; Oxford University Press, 1952.
   13. _____ , Statesment; edited by Julia Annas and translated by Robin Waterfield, Cambridge university press, 2003.
   14. Ross, David, plato’s theory of ideas, Oxford: clarendon press, 1953.
   15. Sanders, Trevor.J, Plato’s later political thought, Plato critical assessment, edited by Nicholas.D.Smith, London and New York: Routledge, 1998.
   16. Schofield, Malcolm, Plato political philosophy, Oxford university press, 2006.
   17. Smith, Nicholas.D.(Ed), Plato critical assessment, London and New York: Routledge, 1998.
   18. Strauss, Leo, The argument and the action of Plato’s Laws, Chicago university press, 1975.
   19. Vlastos, Georgy, Plato’s universe, university of Washington press, 1975.
   20. Young, Charles. M, Plato and computer dating, Plato critical assessment, edited by Nicholas.D.Smith, London and New York: Routledge, 1998.

  ب- لاتین

   

   

   

CAPTCHA Image