دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
آدولف گرونباؤم و خلق مدام ماده از عدم در نظریه کیهان‌شناسی حالت پایدار
آدولف گرونباؤم و خلق مدام ماده از عدم در نظریه کیهان‌شناسی حالت پایدار

میر سعید موسوی کریمی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 3-17

چکیده
  پس از ارائه نظریه‌های جدید کیهان‌شناسی در فیزیک، یعنی دو نظریه رقیب مهبانگ[1]و حالت پایدار[2]،‌ دو مفهوم «خلق از عدم عالم»[3] و «خلق مدام ماده از عدم»[4]از اواسط قرن بیستم وارد حیطه علوم تجربی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسـی و نقـد مبانـی فلسفـی کثرت‌گرایی جان‌هیک
بررسـی و نقـد مبانـی فلسفـی کثرت‌گرایی جان‌هیک

محمدکاظم رضازاده جودی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 17-34

چکیده
  جان هیک[1]، فرضیه کثرت‌گرایی دینی خود را، بر سه مبنای فلسفی: اصل زودباوری سوئین برن، ‌دیدن به عنوان ویتگنشتاین و معرفت‌شناسی ادراک حسی کانت، استوار کرده است.اما اعمال این موارد، بر کثرت‌گرایی دینی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأملی بر تاریخ‌سازی‌های تئولوژیک
تأملی بر تاریخ‌سازی‌های تئولوژیک

بیژن عبدالکریمی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 35-50

چکیده
  این مقاله در صدد است تا نشان دهد که چگونه نظام‌های نظری تئولوژیک، که در حول و حوش همة ادیان تاریخی شکل می‌گیرند - و لذا باید میان این نظام‌های نظری با روح اصلی و معنوی ادیان به تمایزی بنیادین قائل بود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دلالت‌شناسی در نظریة‌ تصوری معنا: اسم عام در فلسفة زبان لاک
دلالت‌شناسی در نظریة‌ تصوری معنا: اسم عام در فلسفة زبان لاک

مازیار چیت‌ساز؛ سید محمد علی حجتی؛ لطف الله نبوی؛ علی‌اکبر احمدی افرمنجانی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 71-90

چکیده
  نظریة‌ تصوری معنا عبارت از آن است که معنای واژه‌ها را تصورات ذهنی بدانیم. به این نظریه‌ که مدافع اصلی آن لاک است (گر چه مبدع آن نیست)، امروزه توجه چندانی نمی‌شود زیرا مشکلات متعددی دارد که به آن‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ژولیوس سزار و نو‌منطق‌گرایی
ژولیوس سزار و نو‌منطق‌گرایی

کامران قیوم‌زاده؛ ضیاء موحد

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 91-108

چکیده
  مهم‌ترین هدف فلسفی فرگه تعیین و فهم شأن معرفت شناختی و هستی شناختی صدق ریاضی بود. او برای این مهم آموزﺓ منطق‌گرایی را مطرح کرد. آموزﺓ منطق‌گرایی را می‌توان چنین بیان کرد: 1- همة صدق‌های حساب را می‌توان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اصلی‌ترین چالش‌های میان دامت و مک داول در باب نظریة معنا و توصیف مناسب رفتار زبانی
بررسی اصلی‌ترین چالش‌های میان دامت و مک داول در باب نظریة معنا و توصیف مناسب رفتار زبانی

علی حسین‌خانی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 109-126

چکیده
  مک داول[1] معتقد است که گویندگان با اظهار التفاتی جملات زبان خود، به بیان اندیشه می‌پردازند. به عبارتی، رفتار زبانی گویندگان را باید انجام افعالی گفتاری در نظر گرفت که دارای محتوای مشخص (اندیشه‌ها) و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گذار از فلسفه سیاسی به علم سیاست در تفکر افلاطون (خوانش همپرسه سیاستمدار)
گذار از فلسفه سیاسی به علم سیاست در تفکر افلاطون (خوانش همپرسه سیاستمدار)

حاتم قادری؛ عبدالرسول حسنی‌فر

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 127-147

چکیده
  تأثیر افلاطون در تحولات اندیشه تا اندازه‌ای است که مکتب‌های سیاسی، اجتماعی و فلسفی عصر ما هنوز خود را با توجه به این متفکر ارزیابی می‌کنند. از جمله مهم‌ترین آثار افلاطون همپرسه‌های «جمهور»، ...  بیشتر