نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

فلسفه مانند سایر علوم از راه تکامل منابع علم یعنی عقل، خیال، وهم و حس تکامل می‌یابد، هرچقدر انسان­ها بتوانند از داده­های عقلی و حسی و سایر ادراکات، فهم دقیق­تر و عمیق­تری داشته باشند و دستاوردهای جدید را به معلومات پیشین خود و صورت­های علمی پیوند بزنند به فهمی عمیق­تر و دقیق­تر نایل می­شوند فلسفه نیز از این قانون استثناء نیست.
از این رو سیر فلسفه خواه در شرق و یا در غرب سیر تکاملی است. این سیر در فلسفۀ اسلامی با نهضت ترجمه آغاز و با اضافه شدن موضوعات و مسایل زیادی در عالم اسلام به آن توسط فیلسوفان مسلمان و تحلیل­های متفاوت از گذشتگان به سیر تکاملی خود ادامه داد. اما در یک مقطع این تحول، بالنده شد بگونه­ای که جهت گیری در فلسفه اسلامی از ذهن به عین و عالم خارج تغییر کرد و بر اساس اصالت وجود مسایلی حل و فصل شد که قبل از آن فیلسوفان قادر به حل و تفسیر آن نبودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Neo-Religious Thinking in Islamic Philosophy

نویسنده [English]

  • Mohammad Sadeq Kamelan Najar

Assistant Professor, Department of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Philosophy, as other sciences, evolves through the evolution of the sources of science, namely intellect, imagination, illusion, and sense. The more accurately and deeply human beings can understand intellectual and sensory data and other perceptions, and linked their new achievements to their previous knowledge and scientific forms, a more deeper and accurate understanding will be achieved. Philosophy is no exception to this rule.
Hence, the course of philosophy, whether in the East or in the West, is an evolutionary course. In Islamic philosophy, this course commenced with the translation movement and continued its evolution through entering many topics and issues in the Islamic world by Muslim philosophers and different analyzes of the past. However, at one stage, this evolution flourished in such a way that the orientation in Islamic philosophy changed from the subject to the object and extra-mental world, and based on ontological fundamentality of existence, those problems were resolved that philosophers had not been able to solve and interpret before.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo-Religious Thinking
  • Philosophy
  • Islam
  • Science
  • Reason
ابن‌سینا. اشارات. جلد سوم. قم: نشر نهج البلاغه، [بی‌تا].
ابن‌سینا. الهیات شفا. قم: انتشارات بیدارفر، [بی‌تا].
صدرالمتألهین، محمد. الأسفار الأربعة. جلد سوم و چهارم. تهران: انتشارات دارالاحیاء التراث العربیة، مطبعة الحیدریة، ۱۳۱۳.
صدرالمتألهین، محمد. رسالة فی الحدوث. ترجمۀ محمد خواجوی. تهران: انتشارات مولی، 1355.
صدرالمتألهین، محمد. شواهد الربوبیة با تعلیقات آشتیانی، حکمت مشرقیه. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۵۶.
صدرالمتألهین، محمد. مفاتیح الغیب. تهران: انتشارات مولی، ۱۳۸۷.
کاپلستون، فردریک چارلز. تاریخ فلسفه. جلد یکم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۵۱.
CAPTCHA Image