نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران

10.22096/ek.2015.26265

چکیده

در جستجوی بهترین راه ممکن برای آزمون و تأیید باورهای دینی، نخست نسبت شناخت افلاطونی با شناخت‌های عقلی و تجربی‌تبیین شده است. سپس نشان داده شده است که چگونه از آموزه‌های افلاطونی برای تبیین پدیده‌ها و توجیه باورهای دینی استفاده می‌‌شود. در آخر، در ضمن نقد مبانی افلاطونی روشن شده است که شناخت افلاطونی، یا آنچه در ادبیات دینی «شناخت عرفانی» خوانده می‌‌شود، خود فاقد تبیین و توجیه فلسفی‌کافی‌است، و در نتیجه شایستگی آن را ندارد که پایة توجیه شناخت دینی قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious Belief and Platonic Knowledge

نویسنده [English]

  • Seyed Masoud Moosavi Karimi

Assistant Professor, Department of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran

چکیده [English]

In search for the best justification of religious belief, first platonic knowledge is examined vis-à-vis empirical and rational knowledge. Then, it is illustrated how platonic teachings has been used to explain and justify religious belief. Finally, through the criticism of the use of platonic knowledge, it has been shown that Islamic mysticism or Irfan does not provide any justified knowledge and, therefore, cannot be used as the epistemological basis for religious belief.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Knowledge
  • Platonic Knowledge
  • Irfan
CAPTCHA Image