نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه دانشگاه رازی کرمانشاه

10.22096/ek.2015.26270

چکیده

نظر رایج دربارۀ اسپینوزا آن است که او فیلسوف عقل‌گرایی است که تخیل را پایین‌ترین مرتبۀ معرفت دانسته و جایگاهی درخور التفات برای تخیل قائل نبوده است. این مقاله با تحلیل دو محصول مهم تخیل اسپینوزا، یعنی مفاهیم توهمی‌انسان آزاد و حکومت مردم‌سالاری نشان می‌دهد، اخذ چنین دیدگاهی در باب جایگاه تخیل در نظر اسپینوزا روا نیست، چرا که اسپینوزا با بکارگیری قوۀ تخیل این دو مفهوم را خلق می‌کند تا برای فرد انسان و جامعۀ انسانی الگویی ارائه کند: الگویی که فرد و جامعه با تلاش در تشبّه به آن می‌توانند به میزان بیشتری از آزادی دست یابد. همین مطلب نشانگر‌ آن است که تخیل در تفکر اسپینوزا از جایگاهی درخور و مهم برخوردار بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Imagination in the Philosophy of Spinoza

نویسنده [English]

 • Fatemeh Bakhtiari

Assistant Professor of Philosophy, Razi University

چکیده [English]

It is commonly believed that Spinoza is a rationalist philosopher who considers imagination as the lowest kind of knowledge and of the least importance. Through examining two important ideas of  Spinoz’s, i.e.,  imaginary concepts of free man and democracy, and by showing the importance of these ideas in Spinoza’s philosophy, I argue that, contrary to received view, imagination has a very important role in Spinoza’s philosophical system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • democracy
 • Fiction
 • Free Man
 • Imagination
 • Spinoza
 1. الف- فارسی

  1. جهانگیری، محسن؛ مجموعه مقالات، حکمت، تهران، 1383.
   1. Gatens, Moira & Genevieve Lloyd; 1999, Collective Imagining: Spinoza, past and present,Routledge.
   2. Gatens Moira; 2009, "Introduction: Through Spinoza’s Looking glass", Moira Gatens, Feminist Interpretations of Benedict Spinoza, the Pennsylvania State University Press.
   3. Hobbes, Thomas; 1987, De Cive, edited by Howard Warrender, Clarendon Press.
   4. James, Susan; 2008, "Democracy and the good life in Spinoza’s Philosophy", Charlie Huenemann, Interpreting Spinoza: Critical Essays, Cambridge University Press.
   5. Lloyd, Genevieve; 1994, Part of Nature:  Self-Knowledge in Spinoza's Ethics, Cornell University Press.
   6. _____________ ; 1996, Routledge Philosophy Guide Book to Spinoza and the Ethics,Rutledge.
   7. Negri, Antonio; 1997, "Reliqua Desiderantur: A Conjecture for a Definition of a Concept of Democracy in the Final Spinoza", Warren Montag and Ted Stolze, The New Spinoza, University of Minnesota Press, Minneapolis.
   8. Matheron, Alexandre; 1997, "Spinoza and Hobbes" Warren Montag and Ted Stolze, The New Spinoza, University of Minnesota Press, Minneapolis.
   9. Spinoza, Barouche; 1966, The Letters, translated by A. Wolf, in the Correspondence of Spinoza, Great Britain.
   10. Spinoza, Barouche; 1994, Ethics, edited and translated by Edwin Curley, in A Spinoza Reader: The Ethics and other works, Princeton University Press.
   11. Spinoza, Barouche; 2002, Political treatise, translated by Samuel Shirley, in the Complete Works of Spinoza, Hackett Publishing Company.
    1. Spinoza, Barouche; 2002, Treatise on the Emendation of the Intellect, translated by Samuel Shirley, in the Complete Works of Spinoza, Hackett Publishing Company.

  ب- لاتین

  Spinoza, Barouche; 2007, Theological-Political Treatise, edited by Jonathan Israel, translated by Michael Silverthorne and Jonathan Israel, Cambridge University Press.

CAPTCHA Image