نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

10.22096/ek.2015.26286

چکیده

کواین از تجربه‌گرایانی است که منتقد تجربه‌گرایان پیش از خود است. در این مقاله نشان می‌دهیم که کواین در واقع منتقد سنت معرفت‌شناسی‌ای است که دکارت مؤسس آن است و تجربه‌گرایانی که کواین منتقد آنان است نیز در واقع بخشی از این سنت محسوب می‌شوند، چرا که اندیشه‌های آن‌ها واجد ویژگی‌های اصلی این سنت است. در اینجا به ویژه به دو ویژگی این سنت، یعنی مبناگرایی[1] و محوریت مسئله توجیه[2] تمرکز می‌کنیم. در نهایت نشان می‌دهیم معرفت‌شناسی کواین هر دوی این ویژگی‌ها را رد می‌کند. دو خصوصیت از معرفت‌شناسی کواین که در اینجا نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، کل‌گرایی و طبیعی‌گرایی[3] او هستند.
[1]. foundationalism


[2]. justification


[3]. Naturalism

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quine vs Descartes: a Reading of Holistic and Naturalized Epistemology in the Context of Cartesian Tradition

نویسنده [English]

  • Hossein Shaqaqi

Ph.D. Candidate in philosophy, Institute for Research in Philosophy

چکیده [English]

Quine is an empiricist. But he objects the previous empiricists. We want to show that Quine is in fact an objector of the epistemological tradition that Descartes founded, and the empiricists that Quine objects are followers of that tradition. Here we emphasize two specifications of Cartesian tradition: (1) foundationalism (2) trying to answer the problem of justification. We show that Quine’s epistemology rejects both of these. Two traits of Quine’s epistemology that have important roles here are holism and naturalism.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foundationalism
  • Justification
  • Holism
  • naturalism
  • Skepticism
CAPTCHA Image