نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتر آینده پژوهی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار فیزیک دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22096/ek.2016.26455

چکیده

علوم مختلف (از جمله فیزیک، زیست‌شناختی و فلسفه) از زوایای گوناگون در راستای توصیف چیستی آگاهی، کوشیده‌اند و همه دست‌کم در یک نتیجه هم‌داستانند: آگاهی موضوع پیچیده‌ای است. پارادایم غالب در کنکاش پیرامون آگاهی، حوزه علوم عصبی و شناختی است. مقاله حاضر، پس از مروری بر جایگاه آگاهی در گستره علوم مرتبط با آن، دریچه‌ای نوین از منظر نظریه پیچیدگی و آشوب در باب این مبحث می‌گشاید. برای این منظور با یاری گرفتن از دو مفهوم کنترل آشوب و اصل ظهور، کوشش شده است توضیحی اولیه در‌باره مسئله آگاهی ارائه شود. بر ‌اساس این رویکرد، یک نیروی بی‌نهایت کوچک، از طریق اعمال انرژی‌های بسیار بسیار کوچک ممکن است بتواند کنترل سیستم پیچیده و آشوبناک مغز را در دست گیرد و منشاء اصلی مسئله شناخت باشد. در نتیجه، آگاهی می‌تواند شکلی بی‌اندازه پیچیده از تجلی پدیده ظهور، از خلال شبکه تعاملات عصبی مغز برشمرده شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thoughts on “The Problem of Consciousness” from the Perspective of “Complexity and Chaos Theory”

نویسندگان [English]

 • Ehsan Marzban 1
 • Seyed Peyman Shariat Panahi 2

1 Ph.D. Candidate of Futures Studies, University of Tehran, Faculty of Management, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Physics, University of Tehran, Institute of Biochemistry and Biophysics, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Different fields of science (including physics, biology, psychology and philosophy (have had various scientific endeavors to describe the nature of consciousness. They all agree on the point that: “consciousness is a complex issue”. 
Neurological and cognitive science is the dominant paradigm in consciousness studies. This article, after presenting a review of the status of consciousness in the realm of related sciences, is going to open a new window to this topic -“complexity and chaos theory”. For this purpose, with the help of the concepts such as “Control of chaos” and “The Emergence” an attempt has been made to give a primary explanation about the problem of consciousness.
According to this approach, an infinitesimal force may be able to take control of complex and chaotic system in the brain through the influence of very small energies. This may be the main origin of consciousness problem. As a result, consciousness can be extremely complex form of manifestation of the “Emergence” through neural interaction networks in the brain.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Consciousness
 • Complexity
 • Control of Chaos
 • Emergence
 1. سنایی، علی و آیت اللهی، حمیدرضا؛ »مسئله آگاهی در برخی نظریات فیزیکالیستی (اینهمانی مصداقی و کارکردگرایی معاصر)»، پایان‌نامه دوره دکتری تخصصی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388.
  1. Aaron C.T. Smith; 2005, Complexity theory for organizational futures studies, foresight j Vol. 7, No. 3.
  2. Anderson, Mark; 2009, Is Quantum Mechanics Controlling Your Thoughts?DiscoverMagazine, February.
  3. Armstrong, Karen; 2006, A Short History of Myth, Canongate U.S., First Trade Paper Edition edition.
  4. Blackmore, Susan; 2005, Consciousness: A Very Short Introduction, Oxford University Press.
  5. Chalmers David; 1996, The Consciousness Mind, Oxford, Oxford University press.
  6. ____________ ; 1995, "Facing Up to the Problem of Consciousness", Journal of Consciousness Studies 2 (3).
  7. Cottam, Ron; Ranson, Willy; Vounckx, Roger; 2003, Auto creative hierarchy II: dynamics self-organization, emergence and level-changing, ieeexplore.ieee.org.
  8. Crick, Francis; 1996, "Visual perception: Rivalry and consciousnesses", Nature, No. 379.
  9. Dent, Eric B; 1999, "Complexity science: a worldview shift", Emergence, Vol. 7, No. 4.
  10. Gabbai, Jonathan; Hujun Yin; Wright, Andy; Allinson, Nigel; 2005, Self-Organization, Emergence and Multi-Agent Systems, ieeexplore.ieee.org.
  11. Gidley, Jennifer. M; 2010, Globally scanning for "Megatrends of the Mind": Potential futures of futures thinkin, Futures 42.

 

CAPTCHA Image