مقاله پژوهشی
تجدید نظر افلاطون در وجودشناسی و معرفت‌شناسی پیش از محاورات دوره میانی
تجدید نظر افلاطون در وجودشناسی و معرفت‌شناسی پیش از محاورات دوره میانی

محمدباقر قمی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 3-24

https://doi.org/10.22096/ek.2016.26324

چکیده
  این مقاله در جستجوی اثبات این نکته است که برخی از مبانی و اصول معرفت‌شناختی و وجود‌شناختی افلاطون در فاصله میان محاورات دوره اولیه و دوره میانی تغییر کرده است. هر چند این نتیجه به نوعی به تقویت دیدگاه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
انسجام «معرفت تصوّری» و «معرفت تصدیقی» به باری تعالی، در پرتو تحلیل گزارة «کمال معرفته التصدیق به» از خطبة اول نهج البلاغه
انسجام «معرفت تصوّری» و «معرفت تصدیقی» به باری تعالی، در پرتو تحلیل گزارة «کمال معرفته التصدیق به» از خطبة اول نهج البلاغه

محمدحسین وفاییان

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22096/ek.2016.26395

چکیده
  بخش اول از نخستین خطبۀ نهج البلاغه، بیانی برهانی در توصیف و تبیین مراتب دین، معرفت، اخلاص و توحید باری تعالی است. امیر‌المومنین علیه السلام در عبارت «کمال معرفته التصدیق به» از این خطبه، به بیان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
گذر یا عدم گذر حکمت متعالیه از رئالیسم خام به رئالیسم انتقادی
گذر یا عدم گذر حکمت متعالیه از رئالیسم خام به رئالیسم انتقادی

محمد بنیانی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22096/ek.2016.26451

چکیده
  تحقق معرفت به گونه رئالیسم خام و رئالیسم انتقادی از دغدغه‌های مهم اندیشمندان بوده است. نظریه مطابقت که به عنوان تئوری صدق حکمت متعالیه به حساب می‌آید، تاب آن را دارد که به گونه رئالیسم خام و رئالیسم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
محدودة شناخت از نفس از دیدگاه ابن‌سینا و کانت
محدودة شناخت از نفس از دیدگاه ابن‌سینا و کانت

زینب حاجی پور؛ امیر دیوانی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 61-78

https://doi.org/10.22096/ek.2016.26452

چکیده
  این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ماهیت و وجود نفس از دیدگاه ابن‌سینا و کانت قابل شناخت است. به نظر می‌رسد ابن‌سینا علم ما به وجود نفس خود را، حضوری و نسبت به ماهیت نفس، با واسطه و از طریق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مقایسه‌ای عوامل مشهورات از دیدگاه فارابی و ابن‌سینا
بررسی مقایسه‌ای عوامل مشهورات از دیدگاه فارابی و ابن‌سینا

مهناز امیرخانی؛ سیده ملیحه پورصالح امیری

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22096/ek.2016.26453

چکیده
  این مقاله درصدد جستجوی‌‌ علل شکل‌گیری آرایی است که در منطق به نام مشهوره شناخته می‌شوند. مشهورات از دیدگاه فارابی به عنوان فیلسوف مدنی جهان اسلام و ابن‌سینا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین وارثان حکمت مشاء ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظام‌مندی فلسفۀ سیاسی هگل از نظر روش‌مندی: قانون طبیعی یا حقوق طبیعی
نظام‌مندی فلسفۀ سیاسی هگل از نظر روش‌مندی: قانون طبیعی یا حقوق طبیعی

محمدهادی حاجی بیگلو؛ علی مرادخانی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 99-110

https://doi.org/10.22096/ek.2016.26454

چکیده
  تفسیر فلسفۀ سیاسی هگل همواره مسئله‌ساز بوده است. در این میان تفسیری را می‌توان بهتر دانست که این مسئله‌سازی را بر اساس محور اصلی‌ آن آشکار کند. به نظر می‌رسد یکی از اساسی‌ترین تمایزها میان سنت قدمایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استنتاج بهترین تبیین و «ایراد گروه بد»
استنتاج بهترین تبیین و «ایراد گروه بد»

سیدمحمد مهدی اعتمادالاسلامی؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 111-130

https://doi.org/10.22096/ek.2016.26456

چکیده
  مطابق با استنتاج بهترین تبیین (IBE)، فرضیه‌ای که بهترین تبیین را برای دسته‌ای از پدیده‌ها ارائه می‌دهد، احتمالاً صادق است. وَن فِراسِن (1989) با استدلالی که به «ایراد گروه بد» مشهور است، این ادعا را ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأملی بر مسئله آگاهی از منظر نظریه پیچیدگی و آشوب
تأملی بر مسئله آگاهی از منظر نظریه پیچیدگی و آشوب

احسان مرزبان؛ پیمان شریعت پناهی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 131-144

https://doi.org/10.22096/ek.2016.26455

چکیده
  علوم مختلف (از جمله فیزیک، زیست‌شناختی و فلسفه) از زوایای گوناگون در راستای توصیف چیستی آگاهی، کوشیده‌اند و همه دست‌کم در یک نتیجه هم‌داستانند: آگاهی موضوع پیچیده‌ای است. پارادایم غالب در کنکاش پیرامون ...  بیشتر