نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر منطق و فلسفه، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی و سطح چهار حوزه علمیه قم، قم، ایران.

چکیده

از مباحث چالش‌برانگیز در دانش منطق، قضیه سالبة‌المحمول است. منطق‌دانان در پذیرش این قضیه به دو گروه تقسیم شده‌اند و گروهی که وجود آن را پذیرفته‌اند نیز درباره مفادش هم‌نظر نیستند. گویا خونجی نخستین منطق‌دانی است که از این قضیه یاد کرده و البته بدون توجه به چالش‌های احتمالی درباره سالبة‌المحمول، وجود آن را مسلّم انگاشته و احکام آن را، مانند دیگر قضایا، تفصیل داده است. پس از خونجی، ابهری سالبة‌المحمول را طراحی کرد، ولی استدلالش در اثبات این قضیه با مخالفت خواجه طوسی روبه‌رو شد. استدلال ابهری و اشکال طوسی پیروانی پیدا کرده و افزون بر آن، استدلال دیگری نیز برای اثبات سالبة‌المحمول ذکر شده که برخی دیگر آن را نقد کرده‌اند. نگاشته حاضر تلاش دارد با تمرکز بر طرح دو مسئله مهم درباره ساختار منطقی و مفاد قضیه سالبة‌المحمول و بررسی سخنان گفته شده درباره این دو مسئله، نشان دهد که دلیلی محکم برای اثبات سالبة‌المحمول وجود ندارد و اشکالات این قضیه قوی‌تر از ادله اثبات آن هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of the Proposition in Which the Predicate is Negative (Salebahtul-Mahmul)

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Noori

Researcher of logic and philosophy, Imam Khomeini Educational and Research Institute and the level of four seminaries in Qom, Qom, Iran.

چکیده [English]

One of the most challenging topics in logic knowledge, it is phenomenon of proposition in which the predicate is negative (salebahtul-mahmul), so that logicians have been divided into two groups in accepting this proposition and even the group that has accepted the existence of this proposition has not spoken the same about its meaning. It seems that Afzaluddin Khonji is the first logician to mention this proposition and, of course, regardless of the probable challenges of the salebahtul-mahmul, he has made its existence certain and has stated its rules in detail like other propositions. After Khonji, Athir al-Din Abhari designed the salebahtul-mahamul, but his argument for proving this proposition is opposed by Khajeh Tusi. Both Abhari's argument and Tusi's critique have found followers, and In addition, there is another argument for proving the salebahtul-mahmul proposition, which has been criticized by others. This article focuses on two important issues regarding the logical structure and meaning of the salebahtul-mahmul and review the statements made in these two issues, show that there is no solid reason to prove the salebahtul-mahmul and the problems with this proposition are stronger than the proofs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Proposition in Which the Predicate is Negative (salebahtul-mahmul)
  • Negative Term Proposition
  • Negative Proposition
  • Meaning of Affirmation
  • Meaning of Negation
  • Truth of the Categorical Proposition
ـ ابن‌سهلان ساوی، عمر بن‌‏سهلان (1993)، البصائر النصیریة فی علم المنطق، مقدمه رفیق العجم، بیروت: دار الفکر اللبنانی.
ـ ابن‌سینا، حسین بن‌عبدالله (1364)، النجاة من الغرق فی بحر الضلالات، تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه، تهران: دانشگاه تهران.
ـ ابن‌کمونه، سعد بن‌‏منصور (1387)، شرح التلویحات اللوحیة و العرشیة، تحقیق‌ نجفقلی حبیبی، تهران: نشر میراث مکتوب.
ـ ابهری، اثیرالدین مفضل بن‌عمر (1370)، تنزیل الافکار (همراه با تعدیل المعیار خواجه طوسی: در منطق و مباحث الفاظ)، به کوشش مهدی محقق و توشی‌هیکو ایزوتسو، تهران: دانشگاه تهران.
ـ ارموی، سراج‌الدین محمود بن‌‏ابی‏بکر (1294)، مطالع الانوار (در شرح مطالع الانوار قطب رازی)، قم: انتشارات کتبی نجفی.
ـ ارموی، سراج‌الدین محمود بن‌‏ابی‏بکر (1373)، بیان الحق و لسان الصدق، تصحیح غلامرضا ذکیانی در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
ـ جوادی آملی، عبدالله (1375)، رحیق مختوم (شرح حکمت متعالیه، بخش دوم از جلد اول)، تدوین حمید پارسانیا، قم: نشر اسراء.
ـ حائری یزدی، مهدی (1384)، جستارهای فلسفی (مجموعه مقالات)، به کوشش عبدالله نصری، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
ـ خونجی، محمد بن‏‌نام‌آور (1389)، کشف الاسرار عن غوامض الافکار، مقدمه و تحقیق خالد رویهب، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
ـ سبزواری، ملاهادی (1384)، شرح المنظومة، تصحیح حسن‌زاده آملی، تهران: نشر ناب.
ـ سندیلوی، حمدالله بن‌فضل‌الله (1325)، شرح سلّم، تصحیح محمد عبیدالله ایوبی، پیشاور: مکتبه فاروقیه.
ـ سهروردی، یحیی بن‌حبش (1385)، المشارع و المطارحات، تصحیح مقصود محمدی و اشرف عالی‌پور، کرج: نشر حق یاوران.
ـ شهابی، محمود (1380)، رهبر خرد، تهران: کتابخانه خیام.
ـ شهرزوری، محمد بن‌محمود (1383)، رسائل الشجرة الالهیة، ج 1، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
ـ صفوی، عیسی بن‌محمد (1983)، شرح الغرة فی المنطق، تحقیق بیر نصری نادر، بیروت: دار المشرق.
ـ طباطبایی، سید محمدحسین (1384)، قضیه‌ای به نام موجبه سالبة‌المحمول (در جستارهای فلسفی)، به کوشش عبدالله نصری، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
ـ عبدالرحیم (1421)، حاشیة عبدالرحیم (در الحاشیة علی التهذیب ملاعبدالله یزدی)، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.
ـ عطار، حسن بن‌محمد (1997)، حاشیة علی شرح الخبیصی، قاهره: دار احیاء الکتب العربیة.
ـ فارابی، محمد بن‌محمد (1408)، المنطقیات للفارابی، ج 1، تحقیق محمدتقی دانش‌پژوه، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.
ـ قطب‌الدین رازی، محمد بن‌محمد (1294)، شرح مطالع الانوار فی المنطق، قم: انتشارات کتبی نجفی.
ـ قطب‌الدین رازی، محمد بن‌محمد (1386)، تحریر القواعد المنطقیة، تصحیح محسن بیدار‌فر، قم: انتشارات بیدار.
ـ قطب‌الدین شیرازی، محمود بن‌مسعود (1380)، شرح حکمة الاشراق، به کوشش عبدالله نورانی و مهدی محقق، تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران.
ـ ملاصدرا، محمد بن‌ابراهیم (1378)، التنقیح فی المنطق، تصحیح غلامرضا یاسی‌پور، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
ـ ملاصدرا، محمد بن‌ابراهیم (1383)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة، تصحیح غلامرضا اعوانی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
ـ ملاصدرا، محمد بن‌ابراهیم (1392)، تعلیقات شرح حکمة الاشراق قطب شیرازی، تصحیح حسین ضیائی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
ـ ملاصدرا، محمد بن‌ابراهیم (1416)، رسالة التصور و التصدیق (در رسالتان فی التصور و التصدیق)، تحقیق مهدی شریعتی، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
ـ نصیرالدین طوسی، محمد بن‌محمد (1370)، تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار (در منطق و مباحث الفاظ)، به کوشش مهدی محقق و توشی‌هیکو ایزوتسو، تهران: دانشگاه تهران
CAPTCHA Image