نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه و کلام اسلامی، گروه فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

رابطة خداوند با جهان و موجودات آن، رابطة ایجادی بوده و او فاعل و خالق نظام امکانی است. در تبیین چگونگی این فاعلیت، میان مشهور متکلمان و فیلسوفان اختلاف‌نظر کلی وجود دارد. در این میان، اختلاف‌نظر دیگری نیز مشاهده می‌شود که در یک سوی آن دیدگاه فیلسوفان و در سوی دیگرش برخی آیات و شماری از روایات قرار گرفته است که ناسازگاری را نشان می‌دهد، زیرا برخلاف نظر فیلسوفان که علم خداوند را یگانه منشأ صدور فعل می‌دانند، در قرآن به صورت پراکنده و در شماری از روایات به روشنی به این معنا توجه شده است که ایجاد موجودات به طی شدن مراتب و مراحلی بستگی دارد. مسئله این است که چگونه می‌توان این کثرت را (اگر خارجی باشد) با اصول عقلی ناظر به مرتبة خاص وجود خداوند سازگار دانست؟ در این نوشتار کوشیدم تا نشان دهم یافته‌های فلسفی، به ضمیمة برخی آموزه‌های دینی، این ناسازگاری را برطرف می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Semantics of God’s Activity in the Light of Philosophical Approach and Religious Knowledge

نویسنده [English]

  • hojjat mangenehchi

PhD in Philosophy and Islamic Theology, Department of Philosophy, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

God’s relation to the world and its creatures has been a creative relationship, and He is agent and creator of possibility system. To explain how this activity is, popular theologians and philosophers have general disagreement over it. In the meantime, the other difference of opinion is seen too, that from one side we have philosophers’ views, and from the other side we face with some verses and traditions that show incompatibility; because contrary to the philosophers’ views that know God’s knowledge the only source of occurring action, in the Holy Quran sporadically, and in some traditions clearly have been regarded to this meaning that creating the creatures depends on passing steps and levels. The problem is that how can this multiplicity (if external) be compatible with rational principles manifesting special rank of God’s existence? In this writing we try to show that philosophical findings along with some religious teachings, eliminate this incompatibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God’s Activity
  • Types of Agent
  • Holy Quran
  • Traditions
  • Rational Principles
  • Narrative Evidence
سیاهه منابع
الف- منابع فارسی:
قرآن کریم.
ابن‌بابویه، محمدبن‌علی. التوحید. قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۹۸.
ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله. الالهیات من کتاب الشفاء. قم: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۱۸.
ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله. النجاة من الغرق فی بحر الضلالات. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۹.
بحرانی، ابن‌میثم. قواعد المرام فی علم الکلام. قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، ۱۴۰۶.
برقی، احمدبن‌محمدبن‌خالد. المحاسن. قم: دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۷۱.
الجرجانی، زین‌الدین. شرح المواقف. جلد ۸، قم: منشورات الشریف الرضی، ۱۳۲۵.
ذبیحی، محمد. ترجمه و شرح بخش نخست مبدأ و معاد صدرالمتألهین شیرازی. قم: دانشگاه قم و انتشارات اشراق، ۱۳۸۰.
الرازی، فخرالدین. الأربعین فی أصول الدین. جلد ۱، قاهره: مکتبة الکلیات الأزهریة، ۱۹۸۶.
سهروردی، شهاب‌الدین یحیی. مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق. تهران: انستیتوی فرانسوی پژوهش‌های علمی در ایران، ۱۳۴۸.
سهروردی، شهاب‌الدین یحیی. مجموعه مصنفات شیخ اشراق. جلد ۲، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۰.
شبر، سید عبدالله. حق الیقین فی معرفة أصول الدین. قم: أنوار الهدی، ۱۴۲۴.
الشریف الرضی. نهج البلاغة. قم: مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷.
الشیرازی، صدرالدین. الحکمة المتعالیة. جلد ۱، ۲ و ۳، بیروت: دار احیاء التراث، ۱۹۸۱.
الشیرازی، صدرالدین. الشواهد الربوبیة. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۹۱.
الشیرازی، صدرالدین. المبدأ و المعاد. قدمه و صححه السید جلال الدین الآشتیانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (بوستان کتاب)، ۱۴۲۲.
الشیرازی، صدرالدین. المظاهر الالهیة. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی (بوستان کتاب)، ۱۴۱۹.
الشیرازی، صدرالدین. شرح الأصول من الکافی (کتاب التوحید). جلد ۴، تصحیح و تحقیق و مقدمه: محمود فاضل یزدی مطلق، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۵.
الشیرازی، صدرالدین. مفاتیح الغیب. تصحیح و تحقیق و مقدمه: نجفقلی حبیبی، تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، ۱۳۸۶.
الطوسی، خواجه نصیرالدین. شرح الاشارات و التنبیهات. قم: نشر البلاغة، ۱۳۷۵.
علامه حلی. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. تحقیق و تعلیق: حسن حسن‌زاده الآملی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۲.
کلینی، محمدبن‌یعقوب. الکافی. جلد ۱، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷.
لاهیجی، ملاعبدالرزاق. گوهر مراد. تهران: نشر سایه، ۱۳۸۳.
لاهیجی، ملاعبدالرزاق. شرح رسالة المشاعر. تصحیح: سید جلال‌الدین آشتیانی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۶.
مجلسی، محمدباقر. بحار الأنوار. جلد ۴، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳.
مجلسی، محمدباقر. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول. جلد ۲، تهران: دارالکتب الإسلامیة، ۱۴۰۴.
السبزواری، محمدباقر. التعلیقات علی الشواهد الربوبیة. مشهد: المرکز الجامعی للنشر، ۱۳۶۰.
مصباح یزدی، محمدتقی. تعلیقة علی نهایة الحکمة. قم: مؤسسة فی طریق الحق (در راه حق)، ۱۴۰۵.
CAPTCHA Image