مقاله پژوهشی
بررسی نظریۀ تعریف به بسایط در فلسفه سهروردی
بررسی نظریۀ تعریف به بسایط در فلسفه سهروردی

سید محمد انتظام

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 3-22

چکیده
  شیخ اشراق یکی از ناقدان جدی تعریف به ذاتیات ماهوی و به‌ویژه تعریف به حد است. او در آثار خود دو راه متفاوت را برای تعریف اشیاء معرفی می‌کند: در راه نخست، از تعریف موجودات نیازمند تعریف (مرکبات)، به اعراض ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نسبت حکمت عملی با شاخه‌های آن در اندیشه فارابی
نسبت حکمت عملی با شاخه‌های آن در اندیشه فارابی

محمدعلی نوری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 23-36

چکیده
  یکی از مسائل مطرح در بحث از ماهیت علم‌شناختی دانش‌ها و به گونه خاص در بحث از جایگاه و طبقه‌بندی دانش‌ها، نسبت دانش‌ها با دانش عامِ مشتمل بر آنها و یا به دیگر سخن چگونگی اطلاق دانش عام بر دانش‌های جزئی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مسئولیت انسان‌ها در قبال محیط زیست: اجماع هم‌پوش میان اخلاق دینی و اخلاق فرادینی
مسئولیت انسان‌ها در قبال محیط زیست: اجماع هم‌پوش میان اخلاق دینی و اخلاق فرادینی

ابوالقاسم فنائی؛ سجاد بهروزی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 37-56

چکیده
  رهایی از بحران محیط زیست، که سراسر کره زمین را در برگرفته است، نیازمند مشارکت همه انسان‌هاست؛ مشارکتی که بدون توافق بر سر هنجارهای جهان‌شمول در اخلاق محیط زیست ممکن نیست. اما، با توجه به اختلاف‌نظر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شهود عقلانی از منظر افلاطون و فلوطین
شهود عقلانی از منظر افلاطون و فلوطین

جهانگیر مسعودی؛ محمد عنبرسوز

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 57-74

چکیده
  افلاطون و فلوطین، به‌عنوان دو تن از تأثیرگذارترین فیلسوفان دورۀ کلاسیک، توجه ویژه‌ای به شهود داشته‌اند. تفاوت‌هایی که این دو در مباحث فلسفی مختلف دارند، موجب می‌شود که نگاه واحدشان به شهود را مورد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بدن زیسته مرلو پونتی و جایگاه بدن در فلسفه تَرا بشریت
بدن زیسته مرلو پونتی و جایگاه بدن در فلسفه تَرا بشریت

یاشار کریمی؛ حسین اردلانی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 75-88

چکیده
  مرلو پونتی فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی به دنبال نظریات پدیدارشناسان پیش از خود در باب ادراک آدمی، زیست کردن و بودن در جهان را مهم‌ترین راه ادراک انسان دانست. مرلو پونتی با استفاده از اصطلاح «بدن- زیسته» ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
روایت گادامر از تفکر هرمنوتیکی افلاطون
روایت گادامر از تفکر هرمنوتیکی افلاطون

نبی الله سلیمانی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، صفحه 89-109

چکیده
  بن‌مایه‌های راهبرد هرمنوتیکی گادامر متأثر از فلسفه یونان و به‌ویژه دیالوگ و گفتگوهای افلاطونی است. اما درحالی‌که به عقیدۀ افلاطون، حقیقت از راه روش و آن هم از طریق دیالکتیک قابل حصول است، به عقیدۀ ...  بیشتر