مقاله پژوهشی
تنقیح مبانی اخلاق دینی و محتوای آن از منظر علامه طالقانی
تنقیح مبانی اخلاق دینی و محتوای آن از منظر علامه طالقانی

ایوب افضلی؛ ابوالقاسم فنائی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، صفحه 1-26

چکیده
  قانون طبیعی نظریه‌ای در عقل عملی است که در زمینه‌های عملی فلسفه و الاهیات از آن بحث می‌شود. نظریه الاهیاتی قانون طبیعی عهده‌دار تنقیح توصیه‌های اخلاقی خداوند است و دو خوانش حداقلی و حداکثری دارد. خوانش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فرگه، عالم سوم و افلاطون‌گرایی در فلسفه او
فرگه، عالم سوم و افلاطون‌گرایی در فلسفه او

علیرضا ملکی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، صفحه 27-40

چکیده
  در این نوشتار نگارنده به دنبال آن است که با بررسی اجمالی عالم مثال و موجودات متعلق به آن و همچنین تشریح جزئیات و ویژگی آن موجودات در برابر موجودات عالم مادون خط افلاطون، مقایسه‌ای داشته باشد با ایده اصلی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استلزامات یگانه‌انگاری درباره اصل‌منشأ در اندیشه پیش‌سقراطیان
استلزامات یگانه‌انگاری درباره اصل‌منشأ در اندیشه پیش‌سقراطیان

علی ملک محمدی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، صفحه 41-60

چکیده
  هدف این مقاله پی‌جویی چگونگی تبیین نسبت واحد و کثرات در تفکر نخستین فلاسفه پیش‌سقراطی است. بحث از واحد/کثرات به طور خاص در بحث از نسبت اصل‌منشأ واحد و چگونگی پیدایش موجودات به‌عنوان کثرات مبتنی بر آن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اسپینوزا، لاک و استدلال در دفاع از مدارا و آزادی
اسپینوزا، لاک و استدلال در دفاع از مدارا و آزادی

سید حسین پرده چی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، صفحه 61-82

چکیده
  موضوع نوشتار حاضر بررسی استدلال‌های اسپینوزا و لاک در دفاع از آزادی است. برای این هدف، ابتدا مدارا و آزادی را تعریف کرده و نسبتشان با یکدیگر را سنجیده‌ام، سپس بستر پیدایش نظریه‌های دفاع از مدارا و آزادی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مبانی و اصول تربیتی نظریه بازی‌های زبانی ویتگنشتاین و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی
بررسی مبانی و اصول تربیتی نظریه بازی‌های زبانی ویتگنشتاین و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی

گه شین اله ویسی؛ منصور خوشخوئی؛ احمد سلحشوری

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، صفحه 83-108

چکیده
  هدف این پژوهش تبیین نظریه ویتگنشتاین متأخر، یعنی نظریه بازی‌های زبانی، و استنباط دلالت‌های آن در زمینه مبانی و اصول تربیتی و تحلیل و نقد آن از دیدگاه علامه طباطبایی است. در این پژوهش از روش تحلیل مفهومی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی معرفت‌شناسی فمینیستی و حکمت صدرایی
بررسی تطبیقی معرفت‌شناسی فمینیستی و حکمت صدرایی

مهناز مظفری فر؛ علیرضا حسن پور

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، صفحه 109-129

چکیده
  فمینیست‌ها معتقدند معرفت زنانه و مردانه متفاوت است. آن‌ها در زمینه معرفت‌شناسی با فردگرایی مخالفت می‌کنند و تأثیر بسزایی برای شرایط اجتماعی و جنسیت در فرایند کسب معرفت قائلند. آنان معتقدند فاعل شناسا ...  بیشتر