دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
معنی و مصداق در اسامی و اینهمانی و ضرورت
معنی و مصداق در اسامی و اینهمانی و ضرورت

ضیاء موحد

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، صفحه 3-10

چکیده
  در این مقاله نخست منطق اینهمانی را معرفی می­کنیم, سپس ضمن تقریر مشکلی درتعبیر اینهمانی, راه حل گوتلوب فرگه را در حل آن از طریق تمایز معنی و مصداق در اسامی شرح می­دهیم، آنگاه با بیان تفاوت اسم خاص و وصف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خطوط برجستة انسان‌شناسی ابن‌عربی
خطوط برجستة انسان‌شناسی ابن‌عربی

نصرالله حکمت

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، صفحه 11-24

چکیده
  بنا به تصریح ابن‌‌عربی، همة­ تلاش او درآثارش در جهت تبیین وجود انسان است. از این‌رو می‌توان گفت عرفان ابن‌عربی، انسان‌شناسی است. در ساحت هستی، جز خدا هیچ چیز وجود ندارد، امّا در ساحت معرفت، با کثرت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آموزة حقیقت افلاطون و هایدگر: بحثی انتقادی
آموزة حقیقت افلاطون و هایدگر: بحثی انتقادی

بابک عباسی

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، صفحه 25-42

چکیده
  از نظر هایدگر، فلسفه افلاطون متضمن تلقی خاصی از حقیقت است. این تلقی که به نظر هایدگر در بیان افلاطون از تمثیل غار به نحو مستتر آمده، نوعی عدول از تلقی یونانیان باستان بوده و تأسیس متافیزیک ودر نهایت سوبژکتیویسم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
هویت سیاسی در نظریه‌های منتقد مدرنیسم
هویت سیاسی در نظریه‌های منتقد مدرنیسم

ابوالفضل شکوری؛ غلامرضا بهروزلک

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، صفحه 43-62

چکیده
  یکی از مباحث اندیشه سیاسی معاصر، نگرش­های موجود به هویت سیاسی است. هویت سیاسی حاکی از چگونگی ارتباط و تعامل افراد و گروه­های سیاسی با دیگران و نیز جایگاه افراد در درون نظام­های سیاسی است. در چند سده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فضیلت به مثابة شالودة نظام سیاسی مطلوب افلاطون
فضیلت به مثابة شالودة نظام سیاسی مطلوب افلاطون

محسن کدیور؛ عبدالرسول حسنی‌فر

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، صفحه 63-74

چکیده
  شالوده و اساس نظام سیاسی افلاطون، فضیلت است، به طوری که فضیلت هم غایت و هم وسیله شکل­گیری شهر را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر روح مدینه فاضله افلاطون فضیلت می‌باشد. افلاطون با تعریف فضیلت با عنوان «شناخت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی نظرات ملاصدرا و هگل در مورد هستی و نیستی
بررسی نظرات ملاصدرا و هگل در مورد هستی و نیستی

محمدحسین کمالی‌نژاد

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، صفحه 75-90

چکیده
  دیدگاهِ ملاصدرا و هگل نسبت به این دو مقوله اساسی، متأثر از سنت فلسفی است که به آن تعلق دارند. در سنت غربی هگل با دوگانگی عین و ذهن مواجه است و درسنت اسلامی ملاصدرا با دوگانگی وجود وماهیت. هگل برای رفع آن، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تکثرگرایی در منطق
تکثرگرایی در منطق

اسدالله فلاحی

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، صفحه 91-110

چکیده
  همان­­­طور ‌که فرگه منطق ارسطویی را نقد کرده و منطق ریاضی را تأسیس نموده است، فلاسفه، منطق­دانان و ریاضی­دان‌های بزرگی نیز منطق او را نقد کرده ومنطق­­های جدیدتری ایجاد نموده­اند. مدافعان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد و بررسی «تفکیک‌گروی صدرا یا تفکیک‌نگری به صدرا»
نقد و بررسی «تفکیک‌گروی صدرا یا تفکیک‌نگری به صدرا»

محمدرضا ارشادی‌نیا

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، صفحه 111-124

چکیده
  مقاله «معاد جسمانی در حکمت متعالیه»  کوششی است وافر تا نظریه تفکیک بین وحی و فلسفه، سایه خود را بر حکمت متعالیه بسط دهد. تمام اهتمام مقاله معطوف به اثبات تفکیک‌گرایی صدرالمتألهین در «معاد ...  بیشتر