دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1380-1392)
شماره 17 دی 1388، صفحه 3-148
شماره 16 تیر 1388، صفحه 3-130
شماره 15 دی 1387، صفحه 3-143
شماره 14 تیر 1387، صفحه 3-144
شماره 13 دی 1386، صفحه 3-151
شماره 12 تیر 1386، صفحه 3-156
شماره 11 دی 1385، صفحه 3-170
شماره 10 تیر 1385، صفحه 3-125
شماره 9 آبان 1384، صفحه 3-117
شماره 8 اردیبهشت 1384، صفحه 1-118
شماره 7 دی 1383، صفحه 5-183
شماره 6 تیر 1383، صفحه 5-170
شماره 5 مرداد 1382، صفحه 1-167
شماره 4 تیر 1382، صفحه 1-156
شماره 3 اسفند 1381، صفحه 1-182
شماره 2 شهریور 1381، صفحه 1-151
شماره 1 دی 1380، صفحه 1-192
مقاله پژوهشی
جایگاه وجودشناختی و معرفت‌شناختی عقل فعال در فلسفة مشاء
جایگاه وجودشناختی و معرفت‌شناختی عقل فعال در فلسفة مشاء

محسن کدیور؛ نرگس شکوری

دوره 0، شماره 6 ، تیر 1383، صفحه 5-18

چکیده
  عقل فعال به عنوان مرتبه‌ای از نفس انسان برای اولین بار در آثار ارسطو مطرح شد. عقل در بین شارحان مشائی ارسطو, مانند: کندی و ابن رشد و توماس آکویناس, همان جایگاه ارسطویی را داشت. اسکندر افرودیسی از آن به عنوان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
هندسة‌ نااقلیدسی‌، انقلابی‌ پارادایمی‌ در ریاضیات‌
هندسة‌ نااقلیدسی‌، انقلابی‌ پارادایمی‌ در ریاضیات‌

غلامحسین مقدم حیدری

دوره 0، شماره 6 ، تیر 1383، صفحه 19-38

چکیده
  تصویر کوهن‌ از سیر تحول‌ یک‌ علم‌ را می‌توان‌ به وسیلة‌ طرح‌ بی‌پایان‌ زیر خلاصه‌ کرد :  پیش‌ علم‌ - علم‌ عادی‌ - بحران‌ - انقلاب‌ - علم‌ عادی‌ جدید - بحران‌ جدید  ویژگی‌ عمدة‌ نظریة‌ وی‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل «معناشناسی تأویل» و اعتبار معرفتی آن در اندیشه ملاصدرا
بررسی و تحلیل «معناشناسی تأویل» و اعتبار معرفتی آن در اندیشه ملاصدرا

محمد بیدهندی

دوره 0، شماره 6 ، تیر 1383، صفحه 39-54

چکیده
  «تأویل» یکی از اصلی­ترین فرایندهای تفکر انسان است. فیلون در سنت یهودی، اوریگنس و اگوستین در سنت مسیحی و ابن­عربی و ملاصدرا در سنت اسلامی از جمله نمایندگان برجسته تفکر تأویلی­اند. در این مقاله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی پارادکس نیوکوم
بررسی پارادکس نیوکوم

سید محمد علی حجتی؛ علیرضا دست افشان

دوره 0، شماره 6 ، تیر 1383، صفحه 55-80

چکیده
  پارادکسها از جمله موضوعات مهم و مسأله برانگیز در فلسفه و منطق به شمار می­روند.  دسته­ای از پارادکسها، پارادکسهای عمل عقلانی هستند: مسائلی که در آنها معمولا" دو حق انتخاب پیش روی ما قرار دارد که با ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جهانهای‌ ممکن‌ بررسی‌ دیدگاه‌ سول‌ کریپکی‌، الوین‌ پلنتینگا و دیوید لوئیس‌
جهانهای‌ ممکن‌ بررسی‌ دیدگاه‌ سول‌ کریپکی‌، الوین‌ پلنتینگا و دیوید لوئیس‌

محمد سعیدی‌مهر

دوره 0، شماره 6 ، تیر 1383، صفحه 81-108

چکیده
  سول‌ کریپکی‌ (Saul Kripke) برای‌ ارائه‌ معناشناسی‌ صوری‌ منطق‌ موجهات‌، از مفهوم‌ جهانهای‌ ممکن‌ استفاده ‌کرد، اما امروزه‌ کاربرد مفهوم‌ جهانهای‌ ممکن‌ در معناشناسی‌ موجهات‌ خلاصه‌ نمی‌شود، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی و تحلیل نظریة مطابقت صدق در فلسفة اسلامی
بررسی و تحلیل نظریة مطابقت صدق در فلسفة اسلامی

مرتضی حاج حسینی

دوره 0، شماره 6 ، تیر 1383، صفحه 109-123

چکیده
   فیلسوفان مسلمان نظریة مطابقت صدق را بر تحلیل سازمان جمله استوار نموده، جمله را به عنوان «حامل صدق»(truth bearer) و واقع یا نفس الامر را به عنوان «سازندة صدق»(truth -maker) تلقی کرده­اند. دراین مقاله, ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ماهیت اراده در آثار اسپینوزا
ماهیت اراده در آثار اسپینوزا

رضا برنجکار

دوره 0، شماره 6 ، تیر 1383، صفحه 124-134

چکیده
   اسپینوزا در آثارش تعریفهای متفاوتی را از اراده ذکر می‏کند. این تعریفهای به طور مشخص عبارت‏اند از: هر عمل درونی و نفسانی، اعم از تصور، میل و خواهش ؛ هر نوع تصدیق و انکار، تصدیق و انکار حق و باطل یا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نسبیت‌ رئالیسم‌ و حقیقت‌ از نظر گادامر
نسبیت‌ رئالیسم‌ و حقیقت‌ از نظر گادامر

برایس ‌ واخترهاوزر؛ سیدحسن‌ اسلامی‌

دوره 0، شماره 6 ، تیر 1383، صفحه 135-165

چکیده
  «هرمنوتیک‌ فلسفی‌» با نام‌ هانس‌ گئورگ‌ گادامر گره‌ خورده‌ است‌. هرچند نظریة هرمنوتیک‌, پیش‌ از او نیز جایگاهی‌ ویژه داشت‌، این‌ گادامر بود که‌ آن‌ را از نظریه‌ای‌ ادبی‌ و متن‌شناختی‌ ...  بیشتر